UiT Norges arktiske universitet ønsker alle velkommen til Geofaredagen 19.-20. oktober 2021 på Scandic Ishavshotel i Tromsø

***NB! Været blir kaldt under konferansen. Forbered deg på minusgrader.

 

Hva er Geofaredagen?


Geofaredagen er et møtested for studenter, undervisere og alle som jobber med geofarer i Norge. Her presenteres forskning og utvikling innen geofare i Norge og internasjonalt. Geofaredagen har fokus på studenter og deres arbeid, og er et viktig forum for rekruttering av nye og motiverte medarbeidere.


Viktige Datoer


01.10.2021…………………………………………………………….…………….Frist for innlevering av sammendrag

01.10.2021………………………………………………………………….Påmeldingsfrist

19.10.2021………………………………………………………………….Geofaredagen

20.10.2021………………………………………………………………….Ekskursjon: Geofarer i Nord-Norge


Våre sponsorer


Hvem er Geofaredagen for?


Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet – neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofarer. Konferansen også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre aktører innenfor fagfeltet.


 

Geofarer i Norge


Både menneskelig aktivitet, naturlige prosesser og klimaendringer kan utløse forskjellige typer geofarer (geohazards), med konsekvenser for menneskeliv, miljø og verdier. På denne konferansen forstås ”geofarer” som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon og naturlig radioaktiv stråling, samt effekter av menneskelig aktivitet.
Kunnskap om disse prosessene i naturen er avgjørende for hvordan samfunnet kan redusere risiko fra geofarer, gjennom forebygging og tilpasning av bygninger og annen infrastruktur.
Kunnskap er viktig for å definere hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre liv og verdier, både under dagens forhold og ved fremtidige klimaendringer.


Ustabil fjellside, Reisadalen, 2018. L. M. Vick
Fjellskred, Signaldalen, 2008. S. Bergh
Steinsprang, Skibotn, 2020. NRK
Snøskred, Rikgrensen, 2011. C. Jaedicke
Jordskjelv, Kina, 2008. M. B. Sørensen
Leireskred, Kråknes, 2020. L. M. Vick