19. mars

Da er det en måned siden siste oppdatering, og mye har skjedd siden da. Vi har skrevet ferdig teoridelen av oppgaven, og jobber nå med framstilling av resultater og diskusjon. Vi satser på å være sånn grovt sett ferdig til påske, slik at vi bare har språkvask og redigering igjen i den siste måneden.

I forrige uke var vi på studietur i Stavanger, der vi deltok på “Miljø- og teknologikonferansen”. Veldig mye interessant som ble presentert der, og vi møtte på flere hyggelige mennesker. Nettverksbygging stod i høysetet.

-Sofie

20.02.2015

Etter noen dager med mye testing av slamproduksjon er vi tilbake til å jobbe med prosjektoppgaven. Fremdriften denne uken har egentlig vært bra, vi har hatt møte med veileder for å få klarhet i saker og ting og vi har også fått erfart  hvor vanskelig det er å få gode resultater av våre målinger . Vi har fått mye resultater, men det er så mange faktorer som variere at det er veldig vanskelig å behandle resultatene. De to siste dagene har vi fått produsert ganske mye tekst, vi har jobbet med teoridelen og beskrivelse av forsøkene. Ellers er gruppen litt rammet av sykdom, det var i dag Sofie sin tur til å være sengeliggende. Vi ønsker henne alt vel fra Breivika renseanlegg og tar nå helg med god samvittighet.

PS. Kong Harald har fødselsdag i morgen den 21.02.2015, vi vet ikke hvor gammel han blir.

God helg

Kim og Kim..

uke 7

Mandag 9. februar: Anlegget ble stanset. En hel gjeng drev med vask og spyling av anlegg, skifte av drivrulle på sil 1 og 2. Vi planla hvordan vi skulle frakte slam fra silenhetene til dunk/presskrue.

Tirsdag 10. februar: Gutta fra Båt- og byggstål gjorde seg til slutt ferdig. Vi sveiste rør (Sofie og Kim N.) og satte opp forsøket. Mye spyling. Alt klar til testing neste dag.

20150210_132609

Onsdag 11. februar: Kim og Kim gjorde flere runder med forsøk. Sofie opptatt med Karrieredagen.

Torsdag 12. februar: To forsøk til. Alle tilstede.

Fredag 13. februar: Kim G. fikk lagt inn alle dataene fra forsøkene i Excel. Sofie prøvde å tolke noe gammel data. Vurdering av hvordan vi skal bruke dataen. Litt skriving på prosjektrapporten.

God helg!

-Sofie

03.02.2015

I dag har vi tatt vannprøver fra Tomasjord og Breivika renseanlegg. Vi skal gjøre målinger på begge anleggene frem til fredag. Dette for å prøve å få et målbart resultat som vi kan knytte opp mot de modifiseringene som er gjort i Breivika siden 2012.

Vi har også vært en tur på Toslab med vannprøver for analyse. På Toslab fikk vi en innføring i hvordan prosedyrer de har rundt analysering av vannprøver fra renseanleggene i kommunen.

Kim N

2. februar

Ny uke, nye muligheter. I dag tar vi første vannprøve på anleggene. I morgen skal vi ta med prøvene med til TOSlab for analysering.

Sofie

28. januar

Uken startet med at vi fikk lagt en plan for hvordan vi skal løse problemet med relevant data til dokumentasjonsdelen vår.  Vi skal rett og slett ut i felten å gjøre målinger selv 🙂 Hvis alt går etter planen får vi tatt vannprøver før og etter rensing ved vårt anlegg og et annet anlegg, så skal vi til TOSlab for å få prøvene analysert.

Lite å gjøre når vår ressursperson er sykemeldt og vi er kommet til et punkt der vi er nødt til å ham med på det som skal gjøres. Derfor bruker vi tiden på endel andre prosjekter denne uken…

Sofie

23 Januar

Etter en heller lite produktiv uke besluttet vi at det var like greit å ta helg. Gruppen har vært rammet av sykdom og diverse andre gjøremål. Vi satser på at neste uke blir bedre.

God helg alle sammen…

Kim N

21. og 22. januar

I går og i dag har vi jobbet videre med å skrive teorikapitlene i oppgaven vår. Vi ser at rapporten begynner å ta form, men vi mangler en god del data enda. I dag fikk vi tilgang til data i nåtid på anlegget, men endel av de historiske trendkurvene gir foreløpig liten mening, så det eneste vi har gode grafer på for øyeblikket er innløp, altså mengde avløpsvann inn på renseanlegget. Vi trenger åpenbart litt mer enn dette for å kunne gjøre en analyse av renseanleggets renseeffekt.

Arbeidsdagene er ikke supereffektive for tiden, men vi har nå fått produsert endel. Hvis vår maskiningeniør er frisk til neste uke får vi forhåpentlig begynt på forsøket vårt.

 

Sofie

19. januar

I dag har vi levert forprosjektet vårt. Vi har også planlagt hva vi skal logge når vi gjennomfører forsøket vårt. Utenom dette har vi hatt noen utfordringer med å få tilgang til de data vi trenger for å dokumentere anleggets effekt, og vi vil jobbe videre med dette utover uken. Her har vi hentet inn en ekspert fra Spider som skal hjelpe oss å få tilgang til datasystemet.

 

Sofie

14 januar

I dag er vi og jobber på fakultetet ettersom kommunen skulle benytte kontoret vårt til møtevirksomhet. Vi har en god flyt i arbeidet og har i dag jobbet hovedsaklig med teoridelen. Men vi har også sett litt på auto-cad og frisket litt opp der, ettersom vi blir å måtte bruke det litt for å forklare enkelte utbedringer på anlegget. De to neste dagene har vi forelesninger i Drift & Vedlikehold som dekker hele dagene, så da blir oppgaven lagt til sides.

Kim G