Månedlige arkiver: januar 2015

28. januar

Uken startet med at vi fikk lagt en plan for hvordan vi skal løse problemet med relevant data til dokumentasjonsdelen vår.  Vi skal rett og slett ut i felten å gjøre målinger selv 🙂 Hvis alt går etter planen får vi tatt vannprøver før og etter rensing ved vårt anlegg og et annet anlegg, så skal vi til TOSlab for å få prøvene analysert.

Lite å gjøre når vår ressursperson er sykemeldt og vi er kommet til et punkt der vi er nødt til å ham med på det som skal gjøres. Derfor bruker vi tiden på endel andre prosjekter denne uken…

Sofie

23 Januar

Etter en heller lite produktiv uke besluttet vi at det var like greit å ta helg. Gruppen har vært rammet av sykdom og diverse andre gjøremål. Vi satser på at neste uke blir bedre.

God helg alle sammen…

Kim N

21. og 22. januar

I går og i dag har vi jobbet videre med å skrive teorikapitlene i oppgaven vår. Vi ser at rapporten begynner å ta form, men vi mangler en god del data enda. I dag fikk vi tilgang til data i nåtid på anlegget, men endel av de historiske trendkurvene gir foreløpig liten mening, så det eneste vi har gode grafer på for øyeblikket er innløp, altså mengde avløpsvann inn på renseanlegget. Vi trenger åpenbart litt mer enn dette for å kunne gjøre en analyse av renseanleggets renseeffekt.

Arbeidsdagene er ikke supereffektive for tiden, men vi har nå fått produsert endel. Hvis vår maskiningeniør er frisk til neste uke får vi forhåpentlig begynt på forsøket vårt.

 

Sofie

19. januar

I dag har vi levert forprosjektet vårt. Vi har også planlagt hva vi skal logge når vi gjennomfører forsøket vårt. Utenom dette har vi hatt noen utfordringer med å få tilgang til de data vi trenger for å dokumentere anleggets effekt, og vi vil jobbe videre med dette utover uken. Her har vi hentet inn en ekspert fra Spider som skal hjelpe oss å få tilgang til datasystemet.

 

Sofie

14 januar

I dag er vi og jobber på fakultetet ettersom kommunen skulle benytte kontoret vårt til møtevirksomhet. Vi har en god flyt i arbeidet og har i dag jobbet hovedsaklig med teoridelen. Men vi har også sett litt på auto-cad og frisket litt opp der, ettersom vi blir å måtte bruke det litt for å forklare enkelte utbedringer på anlegget. De to neste dagene har vi forelesninger i Drift & Vedlikehold som dekker hele dagene, så da blir oppgaven lagt til sides.

Kim G

13 januar

Dagen i dag har gått med til å gjennomgå aktuelle lovverk og vi har jobbet med å utforme mer teori til oppgaven. Gruppen føler at fremdriften er rimelig bra og at ting egentlig går greit. Vi venter nå på data i fra kommunen på logginger de gjorde i forbindelse med modifiseringen her i Breivika. Når vi får de kan vi starte med å gjøre en dypere analyse. Gruppen har i dag vært rammet av sykdom, Kim G er hjemme med lugging i kroppen, vi håper han blir snart frisk å at vi ikke blir smittet:)

Kim N

12. januar: Mandag

Da er vi inne i andre prosjekt-uke. Forprosjektet er til evaluering, og vi jobber videre med teori om rensing og rensekrav. Vi har nok produsert et par sider tekst i dag, og det er vi greit fornøyd med. Vi satser på storproduksjon om ikke alt for lenge…

—Sofie

9. januar

I dag har vi jobbet med en plan for forsøket vi skal utføre. Stephen, vår ressursperson, har mange ideer. Vi har også vært oppe å sett på noen hverdagsproblemer ved anlegget, og vi har tatt vannprøver ved innløp og utløp. Før vi går hjem for dagen skal vi gå opp igjen og se på hvor mye partikler som har samlet seg i bunnen av prøveglassene. Videre har vi også jobbet med en litt mer konkret aktivitetsplan der vi har beskrevet mer hva vi skal gjøre og hvordan.

 

Nå kan vi ta helg snart, med god samvittighet.

 

—Sofie

8. januar

I dag har vi hatt et møte med veilederen vår og diskutert forprosjektet vårt. Litteratur er bestilt fra biblioteket i Alta. Vi har også planlagt et eksperiment vi skal gjennomføre sammen med vår ressursperson i kommunen. Dette blir spennende. Arbeidet med teorien fortsetter.

 

—Sofie

7. januar

Dag tre. Nå er hjemmesiden vår oppe og går. Her kommer vi til å oppdatere fra dag til dag hvordan det går med prosjekt Bacheloroppgave. De første dagene av prosjektet har det vært mye praktiske ting som måtte på plass. Nå har vi strøm, internett, kaffe, hjemmeside og timeliste. Dropbox-mappe er opprettet, og vi har såvidt begynt å arbeide med teoridelen i oppgaven vår. Vi satser på effektive dager framover, og har store forventninger til oss selv. Vi har tro på at Bacheloroppgaven vår kan bli veldig bra!

 

—Sofie