Daglige arkiver: 03/02/2015

03.02.2015

I dag har vi tatt vannprøver fra Tomasjord og Breivika renseanlegg. Vi skal gjøre målinger på begge anleggene frem til fredag. Dette for å prøve å få et målbart resultat som vi kan knytte opp mot de modifiseringene som er gjort i Breivika siden 2012.

Vi har også vært en tur på Toslab med vannprøver for analyse. På Toslab fikk vi en innføring i hvordan prosedyrer de har rundt analysering av vannprøver fra renseanleggene i kommunen.

Kim N