Hjem

Velkommen til Helse-og livsstilsundersøkelsen

Kosthold – diabetes – hjerte-karsykdommer – miljøgifter – tannhelse – søvn

UNDERSØKELSEN ER AVSLUTTET
Helse- og livsstilsundersøkelsen ble avsluttet i Lyngen kommune 12. juni 2014 og er med dette ferdig for denne gang. I alt 10 kommuner har deltatt.

Kommuner som har deltatt
Undersøkelsen har siden høsten 2012 vært i Skånland, Evenes, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Kåfjord  Storfjord, Nesseby, Tana og Lyngen kommune. Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet takker vertskommuner for tilrettelegging og en stor takk til alle deltagere i undersøkelsen. Dere har hver og en bidratt til fremtidig viktig helseforskning.

RESULTATER
De første resultater vil foreligge høsten 2014. Hver enkelt kommune vil få presentert resultater på sine innbyggere gjennom en rapport og møter med kommunen og befolkningen.

FAKTA

  • Et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Målgruppe: hele befolkningen mellom 40-79 år i utvalgte distriktskommuner
  • Oppstart høsten 2012
  • Frivillig deltagelse
  • Trekking av reisegavekort
  • Konfidensiell behandling av opplysninger
  • Godkjent av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk – REK nord.
  • Deltagelse i studien erstatter ingen legeundersøkelse