Fakta om undersøkelsen

Blodtrykk og puls

 • Hvile/ro 15 minutter før måling
 • Tre målinger med ett minutts mellomrom

Blodtrykket er det trykket som blodstrømmen lager i blodårene (arteriene) i kroppen. Blodtrykket forandrer seg i takt med hvilke «krav» hjertet har til blodgjennomstrømningen; blodtrykket er som regel lavere når man hviler seg, mens det er høyere når man bedriver fysisk aktivitet. Trykket stiger også gradvis med alderen.

Blodtrykket kan uttrykkes som for eksempel 130/85, hvor 130 er det systoliske og 85 det diastoliske.  Det systoliske trykket er det høyeste trykket, og måles når hjertet trekker seg sammen. Det laveste trykket, det diastoliske trykket, måles mellom sammentrekningene i hjertets hvileperiode (diastolen).

Trykk over 140/90 ansees gjerne som forhøyet, men er igjen avhengig av alder. Hvis blodtrykket er høyere enn normalt, kan det øke risikoen for hjerte-karsykdommer. Dersom du ikke allerede går til kontroll for høyt blodtrykk, bør systolisk >170 mmHg og/eller diastolisk blodtrykk >100 mmHg kontrolleres hos fastlegen. Blodtrykket kan påvirkes i gunstig retning gjennom å redusere saltinnholdet i kosten og ved fysisk aktivitet.

Puls er slagene man merker hvis man kjenner på huden over en arterie. Slagene man kan kjenne er hjerteslagenes puls. Pulsfrekvensen kan variere mellom hvilepuls på 40 til makspuls på rundt 200 slag i minuttet. Hos menn kan hvilepulsen ligge på rundt 60-70. Hos kvinner kan den være litt høyere.

Høyde, vekt
Du kan beregne din Body Mass Index (BMI) ut fra din høyde og vekt. På norsk kalles BMI for kroppsmasseindeks (KMI). BMI er en internasjonal standard for beregning av balansen mellom høyde og vekt. Den viser om en person er normal, over- eller undervektig. BMI sier imidlertid ingen ting om fordelingen av fett og muskler på kroppen. Helsemessig er fettfordelingen viktig fordi midjefett oppfattes som mer skadelig enn fett sentrert rundt hofte og lår. Mål av for eksempel liv- og hoftevidde er derfor nyttige tilleggsopplysninger.

BMI-verdier for voksne

 • BMI på under 18,5 = undervektig
 • BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt
 • BMI på mellom 25 og 29,9 = overvekt
 • BMI på mellom 30 og 34,9 = fedme
 • BMI på mellom 35 og 39,9 = fedme, klasse II
 • BMI på 40 og over = fedme, klasse III (ekstrem fedme)

Utregningen kan gjøres ved å ta vekten i antall kg og dele på høyde ganger høyde (i meter) [kg/(høyde x høyde)] For en person som er 1,80 m høy og veier 83 kg, er regnestykket slik: 83/(1,80*1,80) = BMI 27.

Du kan også bruke såkalte BMI-kalkulatorer hvor du bare legger inn din høyde og vekt og får ut din BMI. Slike kalkulatorer finner du enkelt på nettet ved å søke på “BMI kalkulator”.

Liv-hoftevidde
Forholdet mellom liv-hoftevidde er viktige mål i beregning av fettfordelingen som igjen kan være en indikasjon på helsetilstand og risiko for metabolske sykdommer (Diabetes) og hjerte-karsykdom. Et høyt forholdstall gir en indikasjon på fedme sentrert rundt livet (såkalt epleform; >0,8 hos kvinner og >1,0 hos menn). Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at livvidden ikke bør overstige 88 centimeter hos kvinner og 102 centimeter hos menn.

Blodprøve
Blodprøven tar vi fra en vene i armen (albuegropen).Til sammen tar vi 5 glass eller under 50 ml. Dette utgjør ett svært lite volum i forhold til din totale blodmengde.  Blodet blir så videre behandlet og fordelt på ulike små glass, fryses ned og oppbevares i en såkalt biobank til senere analyser.

Hva analyseres i blodet?
Blodprøvene kan senere bli analysert for:

 • Næringsstoffer, miljøgifter, fettstoffer, og markører som kan knyttes til livsstilssykdommer eller tilstander som for eksempel diabetes (sukkersyke), hjerte-kar sykdommer og søvnforstyrrelser.
 • Genetiske analyser av blodet for å finne mulige årsaker til nevnte livsstilssykdommer/tilstander kan også bli aktuelt.

På stedet analyserer vi umiddelbart din blodprosent og ditt langtidsblodsukker.

 • Blodprosent (Hb) oppgis i hemoglobinkonsentrasjon.  Konsentrasjonen av hemoglobin oppgis i g/dl og ganges så med 7 for å få en tilnærmet blodprosent.
 • Vanlige verdier for kvinner er mellom 11.5 – 16.0 g/dl og menn: 13.0 – 17.0 g/dl.
 • HbA1C eller glykosert hemoglobin, viser gjennomsnitt blodsukker de siste 6-8 ukene. For personer uten diabetes har normalt verdier opp til 6,1 % mens en velregulert person med diabetes kan normalt ha verdier opp til 7 %. Normalverdier for en person uten diabetes er 4,3-6,1 %.