Forberedelser

  • Ha gjerne på et kortermet plagg innerst som ikke strammer da det letter blodtrykksmålingen.
  • Vekt og liv-hoftevidde måles også med lett påkledning og vekt uten sko.
  • Før blodtrykksmålingen må du ha vært i ro 15 minutter. Inkluder dette i ventingen på venterommet.
  • Ingen andre forberedelser som fasting o.l. er nødvendig.

Ta med ditt utfylte spørreskjema til undersøkelsen

  • Svar så godt du kan på spørreskjema som du fikk ved innkallingen og ta dette med for levering på undersøkelsesdagen.
  • Du kan få hjelp til utfylling av skjemaet om du trenger det.
  • Du kan la være å svare på enkelte spørsmål.  Husk at selv om ikke alle spørsmål føles relevant for deg, vil de svar du gir oss i denne spørreundersøkelsen hjelpe oss å besvare våre forskningsspørsmål.

Vi har to spørreskjema. Ett for de mellom 40 og 69 år (8 sider) og ett for de mellom 70 og 79 år (4 sider).

Spørreskjemaet omhandler i hovedsak spørsmål vedrørende hjerte-karsykdommer, diabetes og kosthold og søvn. Kostholdsspørsmål er kun i skjema for de mellom 40-69 år og er omfattende, men for å kunne beregne næringsinntak (kalorier, næringsstoffer o.l.) er det nødvendig med en grundig kartlegging av hva du normalt spiser.