Hva undersøkes?

Undersøkelsen tar under en halv time (inkludert hvile før blodtrykksmåling) og foregår i følgende rekkefølge:

 1. Trekke kølapp på venterommet
  Vi kaller inn flere personer innenfor hver halvtime. Trekk en kølapp ved ankomst, noter klokkeslettet og vent så ute i venterommet. Deltagere undersøkes så etter tur. Vi minner om at alle må hvile/være i ro i lokalet 15 minutter før blodtrykket kan måles. Du har mulighet for å ta deg ett glass vann og litt frukt mens du venter.
 2. Registrering
  For å sikre oss om at vi har riktig person, ber vi deg om å oppgi ditt navn og din fødselsdato.  Vi sjekker dine opplysninger mot navnelisten og registrerer ditt oppmøte.
 3. Skrive under samtykke
  Før undersøkelsen starter, ber vi deg å signere under på samtykke.
 4. Svar på egne prøver. Du får spørsmål om du ønsker svar på dagens prøvesvar: blodprosent og langtidsblodsukker, blodtrykk og puls, høyde, vekt og liv-hoftevidde.
 5. Utlevering av prøvepakke
  Du mottar en pakke med prøveglass og skjema til bruk i undersøkelsen. Alle glass og skjema er merket med “ditt” eget deltagernummer. Deltagernummer registreres i protokollen.
 6. Levering av spørreskjema
  Du leverer ditt ferdig utfylte spørreskjema. Om du trenger hjelp til å sluttføre skjema, hjelper vi deg gjerne. Om du har glemt å ta med ditt skjema, ber vi deg å fylle ut et nytt på stedet.
 7. Måle høyde, vekt, liv-hoftevidde
  Automatisk vekt- og høydemåling. Liv- og hoftevidde måles med målebånd. 
 8. Blodtrykk og puls
  Automatisk blodtrykk-og pulsmålinger  tre ganger med ett minutts mellomrom.
 9. Blodprøvetaking
 10. Tilbakemelding prøvesvar

Svar på egne prøver
Du vil på stedet få tilbud om resultater på egne målinger som:

 • Blodtrykk, puls, høyde, vekt og liv-og hoftevidde, blodprosent (Hb) og gjennomsnittlig blodsukker de siste 6-8 ukene (HbA1c).

Du kan reservere deg mot å få vite resultatene av prøvene dine. Men hvis et av disse prøveresultatene er slik at det er nødvendig med rask legebehandling, vil du uansett umiddelbart få tilbakemelding, og om nødvendig henviser vi videre til lege. Deltagelse i denne studien erstatter ingen legeundersøkelse. Dersom du har mistanke om noe galt med din helse, må du derfor i tillegg oppsøke din egen fastlege.

Se Fakta om undersøkelsene for detaljert beskrivelse av undersøkelsen.