Hvem kan delta?

  • Hele befolkningen mellom 40 og 79 år bosatt i undersøkelseskommunen inviteres til å delta.
  • Personlig invitasjon kommer i posten. Alle som mottar denne invitasjonen kan delta.
  • Studenter, pendlere eller andre borteboende med adresse i kommunen får dermed også en forespørsel om deltagelse.  
  • Dersom du er i aldersgruppa og ikke mottar invitasjon i posten, kan du kontakte oss.

Mai 2014: Omlag 1500 personer mellom 40 og 79 år fra Lyngen kommune blir nå forespurt om å bidra til forskning og folkehelse. Alle er like viktig, og vi ønsker deltagelse fra alle uansett:

  • Alder – “ung” eller “gammel”
  • Helsetilstand  – syk eller frisk
  • Etnisitet samisk, finsk, norsk eller annen etnisitet
  • Deltatt i trinn 1 eller ikke. Du trenger ikke å ha svart på tidligere spørreskjema sendt ut i januar/februar 2012.

Bli med, ditt bidrag teller!
Stor deltagelse er viktig for å gi et presist bilde av helsetilstanden i din kommune.  Jo flere som delta, jo sikrere kan vi være på at resultatene representerer din kommune. Vi oppfordrer derfor befolkningen til å mobilisere og gi et løft for folkehelsa.