Tid og sted

LYNGEN KOMMUNE

Tidsrom:
Helse- og livsstilsundersøkelsen pågår fra uke 19 til og med uke 24.
Onsdag 7. mai til og med torsdag 12. juni 2014.

Sted for undersøkelsen:
gamle Lyngen sykehjem i Sollia, Lyngseidet

Åpningstid: 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag klokken 10:00-16:30
Tirsdag klokken 10:00-18:00
Lørdag 10. mai klokken 10:00-14:00
Lørdag 24. mai klokken 10:00-14:00

Timeavtale
Noen uker før oppstart mottar befolkningen mellom 40 -79 år (alle født mellom 1934-1973) først en orienteringsbrosjyre om undersøkelsen, og senere en personlig forespørsel med timeavtale. Innkallingen bygger på navneliste fra folkeregisteret administrert av Skattedirektoratet.

For å avvikle undersøkelsen raskest mulig, setter vi opp en timebok med et visst antall personer i timen. Vi kaller inn om lag 5 personer hver halvtime. Deltagerne undersøkes så etter kølappsystem. Helsepersonell fra lokalmiljøet utfører undersøkelsen, og de er underlagt taushetsplikt.

Merk at:

  • Innkalling sendes ut omlag 14 dager før oppstart
  • Om du ikke mottar brosjyre eller innkalling, kan du ringe oss.
  • Om du ikke kan møte opp til avtalt time, er du velkommen til å møte opp når som helst i åpningstiden for drop-in som skissert under.
  • To lørdager, 10. og 24. mai, er også åpen for de som vil komme utenom oppsatt time.  Kapasiteten er god for drop-in, da ingen har oppsatt time på lørdager. 
  • Lunsj for personalet avvikles i tidsrommet 12:30 -13:00.
  • Undersøkelsen tar under en halv time inkludert 15 minutter ro før blodtrykksmålingen.

Påminning om deltagelse
For å sikre en så høy deltagelse som mulig, vil vi om lag halvveis i undersøkelsen, sende ut en påminning om deltagelse til de som ikke har møtt opp til oppsatt time. De som har time fram i tid vil også motta påminning. På grunn av overlapping vil noen som allerede har deltatt i undersøkelsen, også bli påminnet.

Befolkningen i Nesseby og Tana kan møte opp på uansett forskningsstasjon; i Varangerbotn eller ved Tana bru.