Kontakt oss

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på e-post: saminor@ism.uit.no eller på telefon:

Prosjektelefon (samisktalende)
Telefon: 404 90 467

Kontaktpersoner:

Ann Ragnhild Broderstad, prosjektleder og medisinsk ansvarlig lege
e-post: ann.ragnhild.broderstad@uit.no
Telefon: 95 97 05 59/76 98 5030
Samisktalende

Solrunn Hansen, prosjektkoordinator
e-post: solrunn.hansen@uit.no
Telefon: 776 44 836

Studien gjennomføres av:

Senter for samisk helseforskning
Institutt for samfunnsmedisin
UiT Norges arktiske universitet
9019 Tromsø