Kommuner som har deltatt

TAKK!
Vi takker alle mellom 40 og 79 år som velvillig har deltatt i undersøkelsen i Storfjord, Kåfjord, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Evenes,  Skånland, Nesseby og Tana kommune. Uten dere hadde det ikke vært noen helseundersøkelse. Tusen takk til samtlige vertskommuner for all tilrettelegging, hjelp, støtte og ikke minst for “utlån” av helsepersonell. Takk for lån og leie av lokaler. Takk til alle våre entusiastiske og dyktige lokale medarbeidere som har drevet stasjonen gjennom dissse ukene.

NESSEBY OG TANA KOMMUNE

 • Undersøkelsen pågikk i 8 uker fra 12. februar til 3. april 2014.
 • Undersøkelsen foregikk ved Ishavsveien Forretningssenter i Varangerbotn fra 12. – 25. februar. og i Tana bru fra 27. februar til 3. april.
 • 6 helsearbeidere fra Nesseby og Tana kommune og en fra Tromsø jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 1 dag i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 2000 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta

STORFJORD KOMMUNE

 • Undersøkelsen pågikk i 4 uker fra 15. oktober til 7. november 2013
 • Undersøkelsen foregikk ved Skibotn omsorgssenter.
 • 6 helsearbeidere fra Kåfjord,  Storfjord og Lyngen kommune jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 1 dag i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 970 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta

KÅFJORD KOMMUNE – September/oktober 2013

 • Undersøkelsen pågikk i 4 uker fra 16. september til 11. oktober 2013
 • Undersøkelsen foregikk ved Røde Kors Stua og Marielund
 • 7 helsearbeidere fra Kåfjord kommune jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 1 dag i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 1130 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta.

PORSANGER KOMMUNE – April/mai 2013

 • Undersøkelsen pågikk i 7 uker fra 15. april til 30. mai 2013.
 • Undersøkelsen foregikk ved PIAS-bygget i Lakselv.
 • 6 helsearbeidere fra Porsanger kommune, og 2 fra Karasjok jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 1 dag i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 2080 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta.

KAUTOKEINO KOMMUNE – Februar/mars 2013

 • Undersøkelsen pågikk i 4 uker fra 25. februar til 21. mars 2013.
 • Undersøkelsen foregikk ved LES-bygget i Kautokeino.
 • 7 helsearbeidere fra Kautokeino kommune, og 2 fra Karasjok jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 1 dag i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 1350 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta.

KARASJOK KOMMUNE – Januar/februar 2013

 • Undersøkelsen pågikk i 4 uker fra 28. januar til 21. februar 2013.
 • Undersøkelsen foregikk ved Sentrumsbygget i Karasjok.
 • 12 helsearbeidere fra Karasjok kommune jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 1 dag i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 1300 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta.

SKÅNLAND OG EVENES KOMMUNE – høsten 2012

 • Første kommuner ut i helse- og livsstilsundersøkelsen, og var å regne som et pilotprosjekt.
 • Undersøkelsen pågikk i 6 uker fra 17. september til 25. oktober 2012.
 • Skånland kommune bidro med gratis lokaler ved Helsestasjonen på Evenskjer.
 • Tolv helsearbeidere fra Skånland og Evenes kommune, UNN Harstad og legekontor i Harstad jobbet på forskningsstasjonen.
 • Stasjonen hadde 5-dagers uke med kveldsåpent 2 dager i uka og i tillegg to lørdager i løpet av perioden
 • Omlag 2230 personer mellom 40 og 79 år ble forespurt om å delta.

Medieklipp

2012