Prosjektgruppe

Studien utføres av Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Prosjektgruppa består av:

Medarbeidere fra Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø:

  • Ann Ragnhild Broderstad, prosjektleder,  klinisk /medisinsk ansvarlig, Dr. med., MD, forsker, overlege
  • Solrunn Hansen, prosjektkoordinator, forsker, PhD, MPH, jordmor
  • Marita Melhus, overingeniør, Cand. Scient i statistikk
  • Bente Augdal, avdelingsingeniør, ansvarlig for utstyr og logistikk rund prøveinnsamlingen
  • Siw Jespersen, avdelingsleder Senter for samiske helseforskning

Øvrige samarbeidspartnere:

  • Torkjel M. Sandanger, førsteamanuensis, Dr. Scient, seniorforsker NILU, miljøkjemiker
  • Magritt Brustad,  professor, Dr. Scient, ernæringsfysiolog

Lokale medarbeidere fra deltagende kommuner
Helsepersonell fra den enkelte kommune er ansvarlig for den daglige driften av forskningsstasjonen.