Resultater

Informasjon om utfallet av studien
Resultater av undersøkelsen vil publiseres i internasjonale og nasjonale vitenskapelige tidsskrifter i tillegg til ulike populærvitenskapelige kanaler og media.

Den enkelte deltagende kommune vil få tilgang på egne resultater som vil ha stor nytteverdi i kartlegging, planlegging og forbedring av folkehelsen.

I tillegg vil den enkelte deltager kunne få svar på utvalgte egne prøver i forbindelse med undersøkelsen.