Ny studieretning Helseteknologi (Sivilingeniør Informatikk) ved UiT

Høsten 2018 starter Institutt for Informatikk (IFI) ved UiT Norges Arktiske Universitet en ny studieretning i Helseteknologi i Sivilingeniørstudiet (5-årig integrert master) i Informatikk.

Dette er et nytt og unikt studietilbud i Norge, som har 21 studieplasser hvert år. Formålet med studieretningen Helseteknologi er å tilby studenter anledning til å kvalifisere seg til teknologiske yrkeskarrierer innen helseteknologi, samt å bidra til bruk, utvikling og forskning i helseteknologi innen helsevesenet, forvaltningen og industri.

Studieretningen Helseteknologi er praktisk, kreativ og forskningsnær, med mye programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer. Studiet består av både helsefaglige emner og et betydelig omfang teknologiemner som er særegne for helseteknologiretningen, som f.eks. medisinsk sensorteknologi, teknologisk klinikk og datasikkerhet. Siste semesteret skriver du masteroppgave – et selvstendig forskningsarbeid utført under veiledning gjerne i samarbeid med en bedrift. Du kan studere i utlandet i 5. og/ eller 6. semester. I løpet av studiet må du ha 6 uker relevant arbeidspraksis.

Helseteknologi er et informatikkstudium (Sivilingeniør) over 5 år og består av følgende:

  • 160 studiepoeng informatikkemner
  • 20 studiepoeng helsefaglige emner i 2. og 3. semester (gis av Helsevitenskapelig fakultet)
  • 30 studiepoeng matematikk og statistikk
  • 10 studiepoeng Examen philosophicum
  • 20 studiepoeng spesialisering i 9. semester
  • 30 studiepoeng masteroppgave i siste og 10. semester

Total arbeidsomfang er 300 studiepoeng. Studentene blir tidlig presentert for helsefag i utdanningen. Totalt er det 90 studiepoeng som er særegne for Helseteknologi-retningen.

Masternivåemnene har tilknytning til forskningsaktiviteten ved IFI der en bredde av forskningsprosjekter med kobling til ulike institutter på Helsevitenskapelig fakultet danner grunnlaget for opprettelsen av studieretningen.