Publications & Presentations

Chapter in books
Hedman, S-D. 2012. Kåtan och härden, etnografi-arkeologi. Långa perspektiv-samisk forskning & traditionell kunskap (red. Sköld P & Stoor K) 134-146. Vaartoe-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. ISBN 1651-5455. Umeå.

Peer-Reviewed chapter
Halinen, P. & Hedman, S-D. & Olsen, B. 2013. Hunters in Transition: Sámi hearth row sites, reindeer economies and the organization of domestic space AD 800-1300. About the hearth. Perspectives on the home, hearth and household in the circumpolar north ed Anderson, D. & Wishart, R. & Vaté, V. ISBN 978-0-85745-980-0. Berghahn, Oxford.

Conferences
Fra det lokale til det globale-Senter for samiske studier gjenom 20 år. Jubileumskonferense 2012-10-8-9.
Sven-Donald Hedman 2012-10-08. Arkeologi i Sápmi-en gränslös förutsättning.

Seminars

Focal point north. Indigenous peoples, extractive industries and policies, Silvermuseet, Arjeplog. 2014-04-27
Sven-Donald Hedman.  Meanings of trees-memories and histories. Cultural marked trees.

Arkeologimöte, Länsstyrelsen i Västerbotten 2014-05-06
Sven-Donald Hedman. Utgrävningarna vid Hobergsträsket 2013.

Fagseminar i Röros, Sametinget Norge 2012-03-14-15
Sven-Donald Hedman 2012-03-14. I stállotufternas land.

Arctic Domestication. Humans&animals across the north. Official opening and 1 st seminar 2012-12-08. University of Aberdeen.

Från kust till kyst- kulturarv, landskap och identitet i historiskt perspektiv. 2013-10-03. INSARC, Silvermuseet, Arjeplog.
Sven-Donald Hedman. Stállotufter i kystlandskap.

Focal Point North. “Indigenous peoples, extractive industries and policies. Encounters and resources in the North”. 2014-02-07. Senter for samiske studier. UiT Norges arktiske universitet.
Sven-Donald Hedman. Forest Sámi-in between agriculture and mountain Sámi?

Lectures
Sven-Donald Hedman 2013-05-03.  Arkeologiska äventyr på Kolahalvön. På Silvermuseet, Arjeplog.

Sven-Donald hedman 2013-04-24. Gråträskfyndet i ljuset av en brandgrav. På Norrbottens museum, Luleå.

Scientific Reports

Hedman, Sven-Donald. 2014. Rapport över arkeologiska utgrävningar av lokalen R 863 vid Östra Hobergsträsket, Skellefteå kommun, Västerbotten län 2013. Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet.

Grandin, L. & Willim, A. 2013. Ett komplext metallhantverk på en samisk boplats. Analys av metaller och slagger från Norge, Finnmark, Sørvaranger: Steintjørna R148462. UV GAL Rapport 2013:12 Geoarkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet.

Grandin, L. & Willim, A. 2013. Hantverk med järn och brons på samiska boplatser. Analys av metaller och slagger.  Sverige, Lappland, Arvidsjaurs kommun: Njallejaur RAÄ 2173 och 3696, Kyrktjärn RAÄ 2190:1, Norra Holmnäs NA 1099. UV GAL Rapport 2013:13 Geoarkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet.

Linderholm, J. 2013. Soil chemical and -magnetic analysis of samples from site R148862, Steintjörna, Övre Pasvik, Sör-Varanger kommune, Finnmark Fylke, Norge. Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för Idé och samhällstudier, Umeå Universitet

Linderholm, J & Jerand, P. 2014. Soil chemical and – magnetic analysis on samples from site R148862, Steintjörna, Övre Pasvik, Sör-Varanger kommune, Finnmark Fylke, Norge. Rapport nr. 2014-008 Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för Idé och samhällstudier. Umeå universitet.

Linderholm, J. & Jerand, P. 2014. Soil chemical and – magnetic analysis on samples from site RAÄ Jörn 863, Hobergsträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Sverige.  Rapport nr. 2014-007, Miljörkeologiska laboratoriet, Institutionen för Idé och samhällstudier. Umeå universitet.

Roed, H. K. 2013. Kort oppsummering av foreløpige resultater av DNA analyser av rein fra Brodtkorbneset i Pasvik.

Vretemark, Maria. 2013. Osteologisk analys av djurben från R 148462 Steintjörna, Övre Pasvik i Sör-Varanger, Norge. Västergötlands museum.

Vretemark, M. 2013. Osteologisk analys av benmaterial från R 863 Ö. Hobergsträsk, Jörns sn i Västerbotten. Rapport, Västergötlands museum.

Vretemark, M. 2014. Osteologisk analys av djurben från härdarna H4-8, R148462 Steintjörna, Övre Pasvik i Sör-Varanger, Norge. Västergötlands museum.