Home

Urfolk, medborgerskap og utdanning

Hvordan behandler utdanningssystemet urfolk og urfolkstematikk? Skolen og utdanningssystemet skal utdanne medborgere i Norge/Sápmi med holdninger og kunnskaper til å delta i et mangfoldig samfunn. I Norge/Sápmi, og i andre land med urfolk, skal kunnskaper om urfolk være en del av medborgerskapet. Forskere fra New Zealand, Australia og Sverige deltar i prosjektet med områdestudier. Tredelt Read More