Velkommen til alumniforeningen for IFT!

Dette er nettsiden til alumniforeningen til IFT. Denne alumniforeningen er for alle som har fullført en høyere grad ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT – Norges Arktiske Universitet, campus Tromsø.

Første samling er planlagt fredag 20. januar 2023.

PÅMELDINGSSKJEMA