Delta i studien

Er du interessert i å delta i studien? Da er det noen kriterier som du må oppfylle:

  • Du er mellom 20 og 70 år.
  • Du har skiftet ut alle amalgamfyllingene dine for mer enn 12 måneder siden, men opplever helseplagene fremdeles.
  • Du har ikke fått noen medisinske diagnoser som kan forklare alle helseplagene dine.
  • Du har ingen livstruende sykdommer, og heller ikke tannhelseproblemer som krever behandling før du eventuelt kan delta i denne studien.
  • Du er enig i at livsstil (kosthold, mosjon, pust og avspenning) og din egeninnsats knyttet til dette kan ha betydning for din helse.
  • Du er villig til å bruke en del tid på egeninnsats.

Studien vil starte i mars 2014, og rekruttering av deltakere skjer i februar.

Reiseutgifter i forbindelse med studien dekkes av deltakerne selv.

Ønsker du ytterligere informasjon ring 77 64 92 48 eller send epost til: amalgam@helsefak.uit.no

Er du interessert i å delta og oppfyller de nevnte kriteriene?
Meld din interesse her.