OBS!

Studien er ikke en effektstudie, men en “feasibility pilotstudie“. Det betyr at den har som mål til å teste gjennomførbarhet om et program bestående av undervisning i gruppe, endring av kosthold og livsstil, samt egenaktivitet inkludert selvvalgt behandling.

Studien tar ikke sikte på å utforske en mulig sammenheng mellom amalgam i tannfyllinger og kroniske helseplager.

At en behandlingsform er inkludert i studien medfører ikke at NAFKAM regner den som vitenskapelig dokumentert effektiv, verken mot deltakernes helseplager eller andre formål.

Studien er initiert og finansieres av Helsedirektoratet.
NAFKAM har ingen økonomiske eller politiske interesser i alternativ behandling.
Deltakende terapeuter/ behandlingssteder bidrar ikke til finansiering av studien.
Deltakende terapeuter/ behandlingssteder mottar heller ikke honorar ut over medgåtte kostnader til behandlingstimer.