Medvirkende

Helsedirektoratets arbeidsgruppe ble opprettet i juni 2009 og besto gjennom hele planleggingsfasen frem til 30.6.2012. I 2012 hadde arbeidsgruppen følgende medlemmer:

  • Harald J. Hamre, dr.med., lege og seniorforsker, Institute for Applied Epistemology and Medical Methodology at the University of Witten-Herdecke, Freiburg, Tyskland
  • Lars Björkman, professor, med.dr., tannlege, leder av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer
  • Terje Alræk, PhD, akupunktør og seniorforsker, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
  • Frauke Musial, PhD, psykolog og seniorforsker, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
  • Liljan Smith Aandahl, tannlege, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorg og tannhelse

Helsedirektoratets referansegruppe

Referansegruppen var satt sammen av representanter fra: