Rådgivningsgruppe

IMCR-studien har en rådgivningsgruppe (Advisory board). Gruppen består av internasjonalt anerkjente forskere og rådgivere som har kompetanse knyttet til det å forske på amalgam og dertil opplevde helseplager som pasienter relaterer til amalgamfyllinger i tennene.

Rådgivningsgruppen ble sammensatt og opprettet i etterkant av studiestart i Bergen og Tromsø og deltok derfor ikke i planleggingen av studiene.

Medlemmer:
Liljan Smith Aandahl
(Tannlege, previously Directorate of Health)
Wolfgang Weidenhammer
(Dr. phil. & Dr. rer. biol. hum., Psykolog, Technische Univeristät München, Tyskland)
Gunilla Sandborgh Englund
(PhD, Professor, Tannlege, Karolinska Institutet, Sverige)
Arne Johan Norheim
(PhD, Spesialist i allmenmedisin, seniorforsker, NAFKAM)