Rss

Archives for : november2012

Ekstraordinært årsmøte for 2011–2012

Alle medlemmer innkalles herved til ekstraordinært årsmøte tirsdag 4. desember kl. 1700. Kun oppsatt sakslistes saker kan tas opp på et ekstraordinært årsmøte, og punktene er som følger:

 1. Valg av to varamedlemmer
  1. Vi har foreløpig én kandidat. Frivillige bes melde seg til styret.
 2. Forslag til statutt: Varamedlemmer får som fast oppgave å utgjøre valgkomitéen. Valgkomitéen skal møtes prīmō september for å finne kandidater til styrevervene.
 3. Godkjenning av regnskap for 2011–2012.
 4. Godkjenning av budsjett for 2012–2013.
Del dette
Share

Årsmøteprotokoll for årsmøtet 2011–2012

Årsmøtet er fullført, men det kommer til å bli innkalt til ekstraordinært årsmøte der regnskap, budsjett og valg av vararepresentanter er saken. De som ønsker kan se hva vi for øvrig kom frem til i pdf-dokumentet.

Del dette
Share

Årsmøte 2011–2012

Årsmøte for det forgangne studieåret er nå fullført (med unntak av regnskap, budsjett og valg av varaer; innkalling til ekstraordinært årsmøte kommer senere), og nå i forkant av ferdigstillinga av årsmøteprotokollen, tenkte jeg det kunne være greit å liste opp de viktigste vedtakene vi gjorde.

  Viktige vedtak fra årsmøte for studieåret 2011–2012

 • Nytt styreverv vedtatt opprettet: storinkvisitøs [sic](arrangementskoordinator)
 • Nytt styre valgt:
  • mørkefyrste Krogsæter ble gjenvalgt,
  • tårnherre Aleksander Lauritzen ble valgt for avtroppende tårnherre Mikalsen,
  • førstesverdmann Karlsen ble gjenvalgt,
  • kjellermester Mikalsen ble gjenvalgt og
  • storinkvisitøs Weronica Hagen Melbø-Jørgensen ble valgt inn.
 • Vi har et foreløpig inntrykk av å ha god kontroll på økonomien.
 • Vi har greid å overhold stort sett alle punkt i årsprogrammet vårt.
 • Vi har hatt en god medlemsvekst, med et ekstraordinært godt antall kvinnelige medlemmer.

Følg med på sida vår for innkalling til ekstraordinært årsmøte. Sakene som skal tas opp er følgende:

  Saker på ekstraordinært årsmøte for studieåret 2011–2012:

 1. Godkjenning av regnskap for studieåret 2011–2012.
 2. Vedtakelse av budsjett for studieåret 2012–2013.
 3. Valg av to varamedlemmer til styret.
Del dette
Share

Årsmøtet flyttes til søndag

Grunnet uforutsette hendelser flyttes årsmøtet til søndag 11. november. Tidspunktet er uendret, så vi møtes som tidligere annonsert klokka 11.00, så er vi tidligere ferdig. Alle medlemmer oppfordres på det sterkeste til å møte, slik at vi får tatt opp alt nødvendig med så mange til stede som mulig.

Del dette
Share