Rss

Årsmøte 2011–2012

Årsmøte for det forgangne studieåret er nå fullført (med unntak av regnskap, budsjett og valg av varaer; innkalling til ekstraordinært årsmøte kommer senere), og nå i forkant av ferdigstillinga av årsmøteprotokollen, tenkte jeg det kunne være greit å liste opp de viktigste vedtakene vi gjorde.

  Viktige vedtak fra årsmøte for studieåret 2011–2012

 • Nytt styreverv vedtatt opprettet: storinkvisitøs [sic](arrangementskoordinator)
 • Nytt styre valgt:
  • mørkefyrste Krogsæter ble gjenvalgt,
  • tårnherre Aleksander Lauritzen ble valgt for avtroppende tårnherre Mikalsen,
  • førstesverdmann Karlsen ble gjenvalgt,
  • kjellermester Mikalsen ble gjenvalgt og
  • storinkvisitøs Weronica Hagen Melbø-Jørgensen ble valgt inn.
 • Vi har et foreløpig inntrykk av å ha god kontroll på økonomien.
 • Vi har greid å overhold stort sett alle punkt i årsprogrammet vårt.
 • Vi har hatt en god medlemsvekst, med et ekstraordinært godt antall kvinnelige medlemmer.

Følg med på sida vår for innkalling til ekstraordinært årsmøte. Sakene som skal tas opp er følgende:

  Saker på ekstraordinært årsmøte for studieåret 2011–2012:

 1. Godkjenning av regnskap for studieåret 2011–2012.
 2. Vedtakelse av budsjett for studieåret 2012–2013.
 3. Valg av to varamedlemmer til styret.
Del dette
Share

Comments are closed.