Rss

Ekstraordinært årsmøte for 2011–2012

Alle medlemmer innkalles herved til ekstraordinært årsmøte tirsdag 4. desember kl. 1700. Kun oppsatt sakslistes saker kan tas opp på et ekstraordinært årsmøte, og punktene er som følger:

  1. Valg av to varamedlemmer
    1. Vi har foreløpig én kandidat. Frivillige bes melde seg til styret.
  2. Forslag til statutt: Varamedlemmer får som fast oppgave å utgjøre valgkomitéen. Valgkomitéen skal møtes prīmō september for å finne kandidater til styrevervene.
  3. Godkjenning av regnskap for 2011–2012.
  4. Godkjenning av budsjett for 2012–2013.
Del dette
Share

Comments are closed.