Rss

Archives for : februar2015

Årsmøteprotokoll og vedtekter

Årsmøtet vårt er fullført (og godt var det, for det var laaangt!), og nå har vi endelig fått vedtatt fullstendige vedtekter. Foreninga har tidligere hatt vedtekter og statutter (som kan leses her), men nå er første gangen vi har fått samlet alle tidligere bestemmelser (muntlige og skriftlige) i ett dokument, og fått flyttet statuttene over i et eget styringsdokument. Vi anbefaler alle medlemmer av Imladris å sette seg inn i vedtektene våre som vi, alle sammen, var med å vedta. En egen versjon for svaksynte vurderes også om skal lastes opp; si fra ved behov.

For øvrig kan de som ønsker det, lese gjennom årsmøteprotokollen for studieåret 2013–2014 og høsten 2014.

Viktig på agendaen var utnevnelsen av to nye æresmedlemmer: Thomas Fordal og Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen. Begge ble slått til riddere av Imladris, og takket dypt og ærbødig for det langvarige arbeidet sitt for foreningas beste.

Det bør kanskje òg nevnes hvem som sitter i det nye styret til Imladris. Styret består av følgende taburettholdere:

  • Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i livene våre, Jonas Ⅰ Karlsen.
  • Vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste livene våre, Aleksander Lauritzen.
  • Vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak trona, klemmefyrste Tor-Ivar Krogsæter.
  • Vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter, Emilia Lemaniak Lamøy.
  • Vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og generalissimus/generalissima, Marie-Josée «Joe» Haglund Halsør.
  • Vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1) og vår alles reservedel № 2, sīc, (varamedlem 2), Jostein Johansen og Lars Dahl.

Valgkomitéen til Imladris ble foreslått ledet av storinkvisitøsa og bestående av reservedelene. I det usannsynlige tilfellet at disse ikke skulle kunne utøve embetet sitt, ble reservereservedelene (valgkomitévaramedlemmene) Nicolai Stangnes og lilleinkvisitøs Jeanett Mikkelsen valgt.

Bilder fra årsmøtet blir lastet opp senere. Følg med her!

Del dette
Share