Rss

Archives for : Generell informasjon

Reservedel № 2 D. N. S. trekker seg frå taburetten i styret

Som medlemma våre har sett, har det vore ein del intens aktivitet på Discord-serveren til Imladris dei siste par månadane. Grunna dette har Imladris’ styre vald å lage eit nytt sett med reglar som gjeld for serveren vår. Det har også skjedd ting som styret har sett på som uheldig, og i det høvet har me etter grundige diskusjonar sett det nødvendig å be reservedel № 2 D. N. S. om å trekke seg. Styret gav dette grunnlaget for avgjerda:

Vedtaksforslag:

Styret innstiller til at DNS bes om å trekke seg fra posten som tillitsperson (reservedel). Dette begrunnes med følgende:

 1. Han har ikke opptrådt i henhold til forventningene en har til tillitspersoner. Tillitspersonenes virke er klart definert i vedtektene og statuttene, og enhver har undersøkelsesplikt. Det er riktignok slik at vi i Norge har svært mange uskrevne regler for hvordan man opptrer overfor hverandre, men det er nettopp derfor vi har slike instrukser som vedtektene og statuttene, for å hjelpe en til å forstå hva som er akseptabel opptreden.
 2. Vi velger å se bort fra episoden på festen i 2018, da dette av flere i styrene for 2018–2019 ble oppfattet som en hendelse som var over, og at vi som kom inn i styret for 2020 og som kjente til hendelsen, burde ha tatt dette opp med DNS hvis det var relevant. Vi anser derfor denne hendelsen som ikke relevant for avgjørelsen.
  Han har ved flere tilfeller gått bak ryggen på styret og sparket denne ene enkeltpersonen fra serveren, etter at han fikk beskjed om at dette ikke skulle gjøres uten å først ha innhentet enighet fra styret.
 3. Han har ved flere anledninger slettet meldinger fra Discord-serveren. Så vidt vi i styret kan se, har dette utelukkende vært meldinger som denne ene enkeltpersonen har kommet med; han har ikke gjort tilsvarende med meldinger som tydelig har forbrutt seg mot reglene for serveren, når disse har kommet fra andre. Vi ser bort fra tilfellene av dette i forkant av da han fikk beskjed om å ikke gjøre slikt uten å rådføre seg med styret, da reglene på serveren på det tidspunktet ikke klargjorde dette. Ettersom slettinger også skjedde etter at han hadde fått beskjed, er dette høyst relevant.

Med bakgrunn i dette mener vi at vi tjener foreningas beste interesse i å be DNS om å trekke seg fra taburetten som reservedel (ambulerende styremedlem).

Vi velger å tenke på denne avgjørelsen til i morgen, 25. juni 2020 kl. 12. På dette tidspunktet kalles det til nytt møte på Imladris, der vi fatter endelig vedtak.

Vedtak på avgjørelse i morgen:

Epic win.

Møtet fortsatt 25. juni 2020. Møtet iverksatt ca. kl. 12.25.

Det første vi tok opp var hvorvidt bildet var tatt ut av kontekst. Samtalen rundt dette er notert under sak 6.

Vi tilføyde to ekstra punktum til punkt 4 i vedtaket. Vi leste gjennom hele vedtaket og hadde en kort gjennomgang av det vi diskuterte i går. Det tas til vedtak:

Vedtak
på om DNS skal bes om å trekke seg fra posten som reservedel:

Øystein er for. Ida er for. Emil er for, etter å ha tenkt hardt på det. Oda velger å være avholdende. Tor-Ivar er for.
Vedtaket er win (4–0–1). Styret skal be DNS om å trekke seg fra taburetten som reservedel. Dette er jf. vedtektenes § ⅩⅣ. For øvrig betyr dette ikke at han mister medlemskapet.

Beskjeden skal overleveres ansikt til ansikt. Det naturlige vil være at mørkefyrste overleverer beskjeden. Siden dette er en personsak, bør han ha med seg en person til. Ida melder seg som person nummer to. Styret bør informere D2 om at vi har en personsak vi ønsker å ta opp, og at også han derfor tilbys å ha med seg en person nummer to.

Kommentarer

Tor-Ivar kommenterte at han føler seg råtten. Det ble nevnt at dette er en grei sak, blant annet fordi DNS selv har sagt at han kanskje ikke egner seg til dette. Videre er det en god ting at vi har litt av den følelsen, heller enn å godte oss. Måten han har vist seg fram som styremedlem, gjør at han ikke viser seg slik vi ønsker at foreninga skal oppfattes utad. Vi har nok vært for seine med å agere, men vi tar grep nå.

Vedtaksforslag:

Når dette er ferdigbehandlet, går vi sammen for å utforme et sett statutter om hvordan vi handterer personsaker der konsekvensen er å be noen om å trekke seg fra en taburett og/eller avslutte et medlemskap. Det ble påpekt at det at vi valgte å utsette avgjørelsen et døgn for å få tid til å tenke oss om, var en fornuftig idé. Valgkomitéen bør også gjøre en ekstra innsats for å gjøre seg kjent med bakgrunnen til kandidatene, slik at for eksempel personer som har volds- eller rusmisbrukshistorie vurderes særlig grundig hva gjelder egnethet.

Vedtak:

Mørkefyrste Ⅹ Øystein er for, tårnherre Emil er for, ridder klemmefyrste lovens lange bart titteltøs Tor-Ivar er for, kjellermester «kjeftesmella» Ida er for, storinkvisitøs «helseheks» Oda er for. Epic win.

Styret gjennomførte samtalen med D. N. S. i går, 29. juli 2020. Dette var langt seinare enn ønska, men ulike omsyn gjorde at samtalen blei gjort først da. Etter avtale med D. N. S. blei samtalen gjennomført via Google Meet, da han ikkje skulle tilbake til Tromsø på ei stund. Han blei opplyst om at han hadde rett til å ha med seg ein utanforståande person etter eget ønske, men valde å ikkje gjere dette av ega vilje. Praten blei gjort med mørkefyrste Ⅹ Øystein og førstesverdmann Tor-Ivar. Vi hadde ein lang og god prat om saka, og D. N. S. ga inntrykk av at det var greit, at styret hadde handtert saka på ein god måte, og at samtalen var positiv.

D. N. S. ønska å seie noko om saka, og når han har skrive det, kjem det her.

Del dette
Share

UiT stenges

Bilbo besatt av ringen
Besatte Bilbo melder om nytt fra Sauron. Bi litt og les!

UiT stenger campus med virkning fra fredag 13. mars 2020 kl. 1600. UiT forteller følgende:

Melding til alle studenter:

UiT avlyser all fysisk undervisning. Digital undervisning går som normalt. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars til og med fredag 17. april 2020.

Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Pågående tokt kan gjennomføres. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.

UiT vil ta i bruk digital undervisning der det er mulig. Nærmere informasjon vil komme fra det enkelte studieprogram.

Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype.

Informasjon om kommende eksamener vil bli gitt på e-post.

Studenter skal ikke oppholde seg på våre campus. Det gis anledning til å hente personlig utstyr i perioden frem til fredag 13. mars klokken 16:00.

Studenter i praksis følger praksisstedets anvisning

For oss imladrister betyr det i praksis at Imladris er stengt fram til og med 17. april 2020. Det er trist, men riktig; helse må komme først. Vi ber derfor om at alle som ønsker å låne spill, tegneserier, bøker og annet til å kose seg med hjemme, gjør dette innen i morgen, fr. 13.3. kl. 16 blank. God …ferie, alle sammen. Sauron har vunnet første slag, men ikke krigen.

Del dette
Share

Imladris.no

Styret har i sin store visdom besluttet at vi må få skaffet oss vårt eget domene; det er ikke utenkelig at forslaget kom via førstesverdmannens sekretøsete munn. Vel, et imladrisk styre bestemmer seg ikke bare for å gjøre ting, de gjør det, og nå kan vi gratulere oss selv som de stolte eierne av domenet imladris.no. Vi leker ikke butikk!

Del dette
Share

Imladris vil være utilgjengelig i 2-3 dager

Viktig melding til medlemmer:

Rommet til Imladris vil være utilgjengelig i den nærmeste fremtid. Renhold skal bone gulvet og forventer at prosessen vil ta 2-3 dager.

Takk gis til de som allerede har meldt seg opp for å hjelpe til med å flytte ut møblene for i morgen tidlig for å gjøre ting klart.

Det vil også være behov for frivillige i en dugnad for å sette alt på plass igjen på fredag eller torsdag.

Del dette
Share

Årsmøteprotokoll, oppdaterte vedtekter og 2016s tillitspersoner

Årsmøtet er ferdig, styret er konstituert (og vi hadde et veldig trivelig konstitueringsmøte hos fam. Haglund-Halsør – jeg vil anta bilder kommer senere), og vedtektene er oppdatert. Foreningas tillitspersoner for 2016 er som følger:

 • Styrets taburettholdere
  1. mørkefyrste Ⅶ Emilia Lemaniak Lamøy
  2. tårnherre Aleksander Lauritzen
  3. førstesverdmann klemmefyrste Tor-Ivar Krogsæter
  4. kjellermester Jonas Fladset Hoel
  5. storinkvisitøs Stian Fladset
 • Styrets reservedeler
  • № 2 «Iver +1» Iver Tomter
  • № 2 (sīc) Ole Magnus With Børke
 • Styrets knekter
  1. for miniatyrspill: ridder Thomas Øiaas Fordal
  2. for rollespill: Emil Rydningen
  3. for brettspill: Alexandra-som-er-finsk
  4. for kortspill: Øystein S. Jacobsen
  5. som nattmann: foreløpig ikke utpekt (konstitueringsmøtevedtak 9/2016.e: kjellermester Jonas № 2 skal sondere terrenget, og så vurdere med storinkvisitøsa)
 • De øvrige tillitspersonene
  1. Jens Peder Magnussen
  2. ridder kaosbibliotekar Yngvild Marie Kaarbø Wiese
  3. mørkefyrste Ⅵ Jonas Karlsen
  4. Marie-Josée «Joe» Haglund-Halsør

For øvrig kan nevnes at Gaute (Haglund-Halsør) fikk tittelen «kaffeknekt». Dette gjør ham ikke til knekt, men gir ham privilegier:

Skal Gaute få tittelen kaffeknetk, med rett til å holde igjen eller brygge så mye kaffe han vil med hevet øyenbryn? Ja! [Tildelinga av denne tittelen ble] Emilias andre offisielle gjerning.

Såvel vedtektene som årsmøteprotokollen for årsmøtet for 2015 er å finne i papirformat på Imladris og i pdf-format. Papir er selvfølgelig best, for hvordan skal vi ellers holde kontroll på igjengroinga av Norges kulturlandskap?

Del dette
Share

Nye møbler på Imladris og husholdsregler

De nye møblene og hvordan vi kan ta vare på dem

De nye møblene på Imladris tatt i bruk av rollespillgruppa «The Fellowship of Some Weird Skull». På bildet, fra venstre: Håvard Skancke Karlsen og Jens Nielsen.
De nye møblene på Imladris tatt i bruk av rollespillgruppa «The Fellowship of Some Weird Skull». På bildet, fra venstre: Håvard Skancke Karlsen og Jens Nielsen. De påpekte for øvrig at de dessuten er gruppa «som er jævlig god å senke offentlig transport». (Hvordan senker man egentlig et tog? Det er godt gjort, det.

Vi har, takket være kjellermesterens kommende svigerforeldre, fått nytt møblement på Imladris. Mye av det vi hadde var begynt og blitt ganske ødelagt, så det var godt å få noe som ikke var utslitt av tusentalls studenter før det fant veien inn til oss. I den anledning er det riktig å få sagt noen ord om hvordan foreningas utstyr bør og skal behandles.

Den enkleste huskeregelen er at hvis det ikke er greit i stua til mor di, er det ikke greit på Imladris heller. Fottøy – om det er sokker, sko, lester, sandaler eller hva-det-måtte-være – som har vært brukt på gulvet eller ute, skal ikke verken på bordet eller i møblene for øvrig. Noen medlemmer har vært sett gående i de gamle møblene med sko; ikke bare er dette utrolig grisete (vi vet alle at det er litt av hvert av uhumskheter på bakken), men det også sliter voldsomt på møblene, og er utvilsomt ei viktig grunn til at det var så store hull i sofatrekket i den blå sofaen.

Mørkefyrstestolen på Imladris, full av brødsmuler etter spillkveld
Mørkefyrstestolen på Imladris, full av brødsmuler etter spillkveld. Slik vil vel ingen ha det, eller?

Hold det ryddig og rent rundt deg. Enhver kan være uheldig og søle; siviliserte mennesker finner frem en klut og vann, og gjør det rent etter seg. Hvis du smuler når du spiser boller, kost det ut av stolen og kast i søppelbøtta. Hvis du roter på gulvet, kost det opp etter deg og kast i søppelbøtta. Roter du i sofaen med potetgull? Potetgull er fettete, så vask med litt oppvasksåpe og tørk med en fuktig klut. Roter du i sjokolade? Det er fryktelig kjipt å sette seg ned i andres sjokolade, særlig hvis man har lyse klær. Det er vanskelig å få bort når man oppdager det, og de færreste har med seg ekstra skift bukser.

Moralen er enkel: Tenk på andre, og gjør ditt beste for at alle skal kunne trives mest mulig på Imladris. Vi har alle et felles ansvar for hverandre, så hvis du ser noen glemmer seg, si fra!

Medlemmenes rettigheter og plikter

Til slutt noen utdrag fra vedtektene, som alle medlemmene selvfølgelig har satt seg inn i. («Ha. Haa. >Kremt!<») I § VII står det at b. Alle medlemmer har alle rettigheter og plikter som følger med et medlemskap i Imladris, med mindre annet står presisert. og videre at c. Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Alle medlemmer unntatt æresmedlemmer med svennebrev, har også stemmerett på årsmøtet. OK, så langt er det greit. Men hva er innbefattet av plikter? Disse står i statuttene våre:

§ XII Medlemsrettigheter og plikter

 1. Medlemmer plikter å rette seg etter foreningas lover og statutter.
 2. Medlemmer plikter for øvrig å gjøre sitt ytterste for å bidra til å ta vare på foreningas materielle verdier.
 3. Medlemmer plikter ikke minst å bidra til å gjøre foreninga til et trivelig sted å være for alle foreningas medlemmer, og å bidra til å gi utenforstående et positivt inntrykk av foreninga.
 4. Medlemmer er de eneste som har rett til å bruke foreningas kjøleskap. Dette må gjøres i henhold til foreningas vedtatte statutter for handel fra kjøleskapet.
 5. Medlemskap gir for øvrig tilgang til alle arrangementene foreninga avholder som er eksklusivt for medlemmer.
 6. Medlemskap gir også tilgang til å låne foreningas innlåste eiendeler ved forespørsel, så som terreng, og en del av spillene.
 7. Et medlem som på noe vis forbryter seg mot foreninga, kan av styret få medlemskapet sitt avsluttet midlertidig eller permanent.
Del dette
Share

Hyperion: Nominasjoner til landstinget 2015

Det forekommer oss at det kan være av interesse for medlemmene av foreninga å kjenne til dette, så nedenfor ser dere en kopi av e-posten sendt fra Hyperion:

Denne meldinga er sendt til organisasjonen Studentforeningen Imladris

Kjære medlemsforening,

Hyperions Landsting 2015 arrangeres 24. til 25. oktober. Du kan nominere deg selv eller andre til personvalgene som skal gjennomføres på Landstinget. For å gjøre det enkelt å nominere, har Valgkomiteen laget et skjema, hvor du kan sende inn nominasjoner.

Nominasjonsfristen er 24. september 23:59:59.999. Etter at nominasjonsfristen er passert, vil en liste over alle som er nominert bli publisert på www.n4f.no. Valgkomiteen vil ta kontakt med alle som blir nominert.

På Landstinget 2015 skal det velges:

 • Leder
 • 1. nestleder
 • 2. nestleder
 • Generalsekretær
 • 6-9 medlemmer til Sentralstyret
 • 6 medlemmer til Representantskapet
 • 2 varamedlemmer til Representantskapet
 • 5 medlemmer til Valgkomiteen
 • 2 medlemmer til Desisjonskomiteen
 • Revisor

Her kan du lese mer om vervene og klikke deg videre til nominasjonsskjemaet.

Har du spørsmål til Valgkomiteen, kan du sende de [sic] til valgkom@n4f.no.

Hilsen Valgkomiteen i Hyperion

Del dette
Share

Tyveri på Imladris … igjen

Tyv som stjeler penger

De som har vært medlem av Imladris ei stund, vet at vi har vært utsatt for tyveri tidligere. Men nå har nye tyver kommet og skodd seg på imladristenes bidrag til foreninga. Takket være iZettle-systemet, har vi mulighet til å spore kontantstrømmen eksakt, og vet at foreninga i perioden mai og juni har blitt frastjålet 268 kroner. Noen setter altså seg selv såpass høyt at de stjeler fra hver og en av oss, til alles tap.

For å få bukt med problemene, har iverksatt noen tiltak vi kommer med mer informasjon om senere. Vi ber selvfølgelig om at alle medlemmene er litt ekstra årvåken, og tar kontakt med styret dersom noen skulle se noe mistenkelig.

Del dette
Share

Imladris har fått elektronisk betalingssystem

Studentforeningen Imladris’ iZettle og iPad
Ved hjelp av iPad og betalingsautomaten kan alle nå betale med kort på Imladris. Nei, du kan ikke ta ut penger.

Endelig har vi fått mulighet til å betale med bankkort! Dette er utvilsomt den største enkeltinvesteringa vi har gjort på mange år, men det kommer til å gjøre det mye lettere for folk å handle, og gjør det enda mye enklere for kjellermesteren og tårnherren å holde oversikt over hva som går av varer fra kjøleskapet. Med iZettle-systemet betaler Imladris 2,5% av transaksjonsverdien til iZettle, så kontanter er fortsatt det beste, men dette er en brøkdel av hva andre betalingsløsninger koster, og gjør det uansett mye enklere å håndtere særlig de store arrangementene våre, når det kontantstrømmen er stri.

Så lenge et av styremedlemmene er til stede, går det an å betale med kort. Vi skal vurdere hvorvidt vi skal utvide dette også til knektene. Det beste av alt, er at du, kjære medlem, får en bit av mørkefyrsten hver gang du betaler semesteravgifta. Nå kan vi med andre ord gå sammen om å kjøpe mørkefyrstesjela bit for bit.

Del dette
Share

A Night of Fine W(h)ine and Cheese

Første kveld med rollespill, i forrige uke, ble en suksess, og vi fortsetter fredag førstkommende (altså i morgen). De som ønsker å følge med via nett, kan stikke innom Google+-sida vår, der vi – hvis alt går som det skal – kommer til å sette opp live-feed. Det er selvfølgelig også mulig å komme innom og se på for de som er her i byen.

Så hvordan går det med gjengen? Vel, sist gang vi spilte, lyktes de i å finne den første nøkkelen de trengte, jernnøkkelen. Dette var etter å ha slaktet kobolter; gått gjennom brennende olje; slaktet en monstrøst, stor beholder kalt en «eluegaot»; klødd seg i hodet over problemer de måtte løse selv og ikke kunne få hjelp til ved hjelp av oste-kombinasjonene de hadde knotet ned på karakterarkene, som for eksempel usannsynlig styrke eller noen-og-seksti i diplomati; og slått seg vei gjennom fjellet fordi de ikke orket å si passordet de til slutt greide å løse; samt blitt splittet opp i to grupper der den ene tredjedelen (?) av dem rotet seg vekk og ble en anelse forvirret. Nå står de klar, igjen samlet, og skal prøve å forstå hvordan i all verden de kommer seg frem dit de ønsker. Det blir spennende å se hva de gjør!

Del dette
Share