Unge drikker mer

Forskning viser at norsk skoleungdom øker alkoholkonsumet. Tenåringene rapporterer om konsekvenser som fysiske skader, vold, ulykker og seksuelt misbruk.

Skrevet av Elisabeth Øvreberg 

Denne artikkelen har tidligere blitt publisert på uit.no/helsefak

Unge drikker mer og de gjør skremmende erfaringer i fylla. Nå sjekker forskere i Tromsø om alkoholdebuten kan utsettes?
Foto: www.colourbox.com

Ifølge SIRUS har alkoholkonsumet blant ungdom økt betraktelig de siste årene. I 2008 drakk 15-20 åringer 4,9 liter ren sprit per år. Det er nesten 2 liter mer enn i 1996. En forskningsrapport fra 2009 viser at 60 prosent av 15-20 åringene hadde drukket alkohol i løpet av de siste fire ukene. Øl var mest populært både blant jenter og gutter.– Debutalder for alkohol i Norge er gjennomsnittlig 15 år, forteller stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Henriette Kyrrestad Strøm.

Hun er nå i gang med å evaluere om det rusforebyggende undervisningsprogrammet “Unge & Rus” har en preventiv virkning på ungdom, gjennom W8 [wait] undersøkelsen som gjennomføres av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord). De har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere effekten av programmet Unge & Rus i Oslo.

I Oslo kommune deltar samtlige elever på 8. klassetrinn, deres foreldre og lærere.

 

13-åringer drikker

– Vi undersøker ungdommenes atferd og holdninger til alkohol både før og etter at de har gjennomført undervisningsprogrammet “Unge & Rus”. Vi gjør også en 1-års oppfølgingsstudie for å se hvilke langtidseffekter programmet eventuelt har, forklarer Kyrrestad Strøm ved UiT.

– Analysene våre er såpass ferske at vi kan ikke si så mye om ”Unge & Rus” har noen positiv virkning enda, men det blir spennende å følge opp ungdommene i tida fremover. Vi har i overkant av tusen 13-åringer fra Oslo, samt deres foreldre, informerer Kyrrestad Strøm.

Hun forteller at før undervisningsprogrammet «Unge og Rus» hadde startet på de aktuelle skolene, hadde faktisk 24 prosent av 13-åringene i hovedstaden smakt alkohol.

W8 [wait] følger også 700 13-åringer i Akershus som ikke tilbys undervisningsprogrammet «Unge & Rus». Ved å sammenligne alle deltakerne, kan forskerne se om et undervisningsprogram har effekt på dagens 13-åringer. Det er Helsedirektoratet som har gitt forskerne ved Universitetet i Tromsø oppdraget å analysere virkningen av ”Unge & Rus».

Det er planer om å gjøre prosjektet landsomfattende dersom det er effektivt.

Les også: Hvordan påvirker alkohol hjertet vårt?

 

Får lett tak i alkohol

Prosjektleder for W8 [wait], Roman Koposov, forteller at alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge, og at misbruk er en vanlig og alvorlig risikofaktor for ungdommers helse og utvikling.

Dette er W8 [wait]

Hovedmålet med forskningsprosjektet W8 [wait] er å evaluere effekten av «Unge og Rus». Dette vil si å se på programmets evne til å utsette bruk av alkohol og til å redusere eksperimentering med alkohol.

Programmets mål er å øke elevenes kunnskap om alkohol og narkotika, og i tillegg øke elevens kritiske refleksjon angående alkohol. Videre har programmet som mål å styrke elevens kompetanse til å leve en sunn og frisk livsstil.

Programmet består av tre deler: for elever, for lærere og for foreldre

Forskere ved Universitetet i Tromsø evaluerer nøytralt på oppdrag av Helsedirektoratet som er interessert i å få svar på om skoleprosjektet klarer:

  • å utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol
  • å styrke holdningene mot bruk av alkohol
  • å styrke ferdigheter til å si nei til rus
  • å utsette alkoholdebut

Kilde: UiT, RKBU Nord

 

– Alkohol har størst skadeomfang av alle rusmidler i Norge, og grunnen kan være at det er så lett tilgjengelig, konkluderer han.

For 13-åringer har faktisk tilgang på alkohol i dag. Under spørreundersøkelsen til W8 [wait] var det mange som bekreftet at de kunne få tak i alkohol i løpet av et par dager.

 

Vold og sex

Ifølge Tidsskrift for ungdomsforskning hadde én av seks ungdommer som drakk alkohol pådratt seg fysiske skader som følge av vold, ulykker eller selvskading i tilknytning til drikking det siste året. Undersøkelser viser også at mange unge blir kranglevorne og aggressive når de drikker. Promillekjøring og kombinert bruk av alkohol og narkotika, er heller ikke helt uvanlig blant de unge.

Blant jentene på videregående skole oppga seks prosent at de var blitt seksuelt utnyttet uten å kunne yte motstand på grunn av tung alkoholrus i løpet av det siste året. En av fire elever på videregående skole hadde hatt sex uten prevensjon i forbindelse med drikking, mens en av sju hadde hatt frivillig sex i påvirket tilstand som de angret på.

Blant elevene i videregående skole har 38 % vært beruset mer enn ti ganger siste år, mot 10 % av elevene i ungdomsskolen.

 

Yngre mest utsatt

Blant skoleungdom med en ”fuktig” livsstil, er de yngste mer utsatt for negative utfall av drikking enn de eldste. Tidsskrift for ungdomsforskning forteller at de yngste som drikker mye har blant annet oftere vært i fylleslagsmål (41 % mot 33 % av de eldre), gjort hærverk (38 % mot 27 %) og skadet seg med vilje (32 % mot 25 %) i påvirket tilstand.

Et annet problem er at unge også eksperimenterer med medikamenter når promillen øker.

– Å blande sovemiddel, smertestillende og medisiner som påvirker sentralnervesystemet med alkohol er en farlig kombinasjon. Dette kan gå utover refleksene, og det hender at personer som er sterkt beruset kveles i eget spy på grunn av dette, forteller professor i farmasi, Lars Småbrekke, ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Han forteller at unge kan bli lite kritiske til hva de putter i seg når de er beruset.

– Man skal huske at tabletter er en avansert konstruksjon, så å blande det med alkohol kan ha uheldige konsekvenser. Derfor er rådet å være varsom med hva du putter i deg, sier han.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.