Økt bruk av smertestillende ved ungdomsrøyking

Hvis man røyker i tenårene, har man fordoblet risikoen for at man i voksen alder er bruker av sterke smertestillende midler, som Paralgin forte.

Røyking i tenårene kan føre til bruk av sterke smertestillende i voksen alder.
Foto: www.colourbox.com

Skrevet av: Elisabeth Øvreberg

– Vår forskning viser en klar sammenheng mellom røyking i tenårene og gjentatt bruk av opioider – sterke smertestillende, sier stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Tomas Log.

I fem år fulgte Log 12.000 norske ungdommer i tenårene, og resultatet er klart. Ungdom som røykte i tenårene har over dobbel risiko for å bli en gjentatt bruker av for eksempel Paralgin forte og Nobligan – reseptbelagte smertestillende som inneholder såkalte opioider.

– Det har vært lite forskning på bruk av sterke smertestillende hos unge, men funn hos voksne gjorde at vi ikke ble overrasket over å finne en sammenheng mellom nikotinbruk og opioider også blant de unge.

Studien finner du her

 

Biologisk forklaring

Årsaken til at røykere bruker mer smertestillende enn andre, kan være mange.

Log forteller at nikotin og opioidet morfin påvirker hverandres effekt i kroppen. Bruk av nikotin gir blant annet sterkere effekt av etterfølgende morfinbehandling. I tillegg er det vist at røykere oppgir mer kronisk smerte enn ikke-røykere, samt at behovet for smertebehandling etter kirurgiske inngrep er større hos røykere.

Les også: Kvinners hjerner skades mest av røyking
 
 

Mødres bruk påvirker

Stipendiaten, som disputerte i mai 2012, fant også en sterk sammenheng mellom ungdom og mødrenes bruk av opioider.

– Ungdom av mødre som bruker sterke smertestillende, har over tre ganger så stor risiko for selv å bli brukere.

Log mener bruken kan være tillært, for hvis barn ser at mor bruker legemidler for å takle smerte, er sjansen kanskje større for at de selv benytter seg av denne løsningen.

– Sammenhengen skyldes nok også arvelige sykdommer som krever behandling med opioider.

Les også: 1 av 3 dødsfall skyldes røyking

 

Fakta om opioider
Opioider blir brukt i medisinsk behandling av
smerter, men kan også misbrukes og føre til
rusmiddelavhengighet.
 
Opioidene er utvunnet fra opiumsvalmuen eller
er kunstig framstilt i laboratorier.
 
Opiumsvalmuen dyrkes i dag i et varmt klimabelte
fra Balkan til Sør-Kina og er en viktig inntektskilde
for bønder og personer som deltar i
distribusjonskjeden.
 
I folkemedisinen har opiatene vært brukt i tusener
av år for å lindre smerte, diaré og hoste, men
de er også brukt i religiøse sammenhenger og
som rusmiddel.
 
I moderne vestlig medisin benyttes opioidene hyppig
i behandling av smerter.
 
Kilde: Folkehelseinstituttet

Økende bruk

Opioider er en svært effektiv behandling mot smerter, men kan dessverre føre til alvorlige komplikasjoner som avhengighet og misbruk. Doktorgraden til Tomas Log viser at bruken av opioider blant barn og ungdom i Norge økte i perioden 2004-2007.

– I 2004 fikk 0,6 prosent av norske barn i alderen 0-17 år utdelt slike medikamenter, og i 2007 var det økt til 0,8 prosent. Det er ikke mulig for oss å si om denne økningen er gunstig. Bruk av smertestillende er helt nødvendig for å øke livskvaliteten til enkelte pasientgrupper, men overforbruk av opioider er svært uheldig. Dette er en aldersgruppe der man ikke forventer stor bruk av opioider, sier Tomas Log.

Forskningen hans baserer seg på Reseptregisteret, Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser og Folke- og boligtellingen fra 2001.

Les også: Nikotin hemmer sexlivet

 

Tåler ungdom mindre smerte?

Men ungdom bruker ikke bare mer opioider. En undersøkelse fra Universitetet i Oslo viser at 50 % av guttene og 71 % av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter den siste måneden. Over en fjerdedel av ungdommene brukte slik medisin daglig til ukentlig.

Oslostudien er fra våren 2007 der 367 ungdom på 15-16 år deltok i en spørreundersøkelse om smertestillende reseptfrie medikamenter. Da var det fire år siden det ble lovlig å selge smertestillende som Paracet og Ibux på dagligvarebutikken og på bensinstasjonen.

Forsker ved Institutt for farmasi, UiT, Lars Småbrekke, har mange tanker knyttet til resultatet.

– Spørsmålet er hvorfor ungdom i dag bruker så mye smertestillende medikamenter. Har de mer vondt nå enn tidligere? Har de endret holdning til bruk av smertestillende medisiner? Har de lavere smerteterskel enn før, eller har de rett og slett en lettere tilgang på slike medikamenter? kommenterer han.

Les også: Over 40 prosent får langvarige smerter etter inngrep

 

Stipendiat Tomas Log
Foto: Privat

Økning blant unge jenter

Småbrekke forteller at den sistnevnte studien er basert på et lite utvalg, men dersom den er representativ for denne aldergruppa, gir den holdepunkter for at unge jenter har høyere forbruk enn gutter.

– Sett i lengre perspektiv, har det vært en betydelig økning i forbruket av reseptfrie smertestillende medikamenter. Man kan lure på om terskelen i dag er lavere enn før for å medisinere seg når man for eksempel har hodepine. Alle har jo hodepine en gang iblant, men må man medisinere seg hver gang man plages litt? undrer Småbrekke.

Les Oslostudien her

 

Denne artikkelen er også publisert på uit.no/helsefak/nyheter

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.