Dopamin i lys av natur og kultur

I noen sammenhenger synes vi spising, drikking og sex er fint, naturlig, normalt, riktig eller godt, mens de samme aktivitetene i andre sammenhenger tolkes som umoralsk, unaturlig, unormalt, galt eller vondt.

Skrevet av: Bente Træen

Denne artikkelen står også på trykk i Ottar nr. 4/2013: «Dopamin – molekylet for lyst, last og lidelse».

Menneskers kropp og biologi er en kompleks og fantastisk sammensetning. Biologien er grunnlaget for vårt liv og virke. Blant mange andre helt nødvendige signalmolekyler som vi har i hjernen, fins også det sentrale stoffet dopamin, som er knyttet til vårt belønningssystem og opplevelse av nytelse.

Når vi spiser god mat eller en sjokolade, drikker øl eller vin eller har sex, frigjøres dopamin i hjernen og gir oss nytelse. Dopamin er imidlertid ikke bare en kjemisk substans som belønner visse aktiviteter vi bedriver. For de aktivitetene vi bedriver tolker vi mennesker inn i en sosial og kulturell sammenheng. Vi synes kanskje at å spise og drikke godt, eller å ha sex, er bra, men på visse vilkår.

 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Kontrastenes verden

God mat karakteriseres som en velsignelse når vi steller i stand til fest for vennene våre, men vi synes det er umoralsk å fråtse i mat og ekkelt å spise slangekjøtt. Ett glass rødvin foran peisen en lørdagskveld er helt greit, men å drikke alkohol til lunsj på en arbeidsdag, er forkastelig. Sex synes vi er helt naturlig og fint når man er forelsket,mens sex bare for vennskaps skyld – eller for pengenes skyld – synes vi er uakseptabelt. Morfin brukt som medisin til kreftpasienter er en akseptert form for smertelindrende behandling, mens selvmedisinering via morfin eller andre opioider fordømmes av folk flest og er i tillegg brudd på norsk lovgivning. Det betyr at hvordan vi utøver de aktivitetene som gir oss nytelse og belønning, og hva vi tenker om dem, er lært i samspill mellom oss som individer og det samfunn og den kultur vi vokser opp i og lever i.

I samspill med andre, lærer og utvikler vi fra barnsben av vår egen kropps mulighet til å gi nytelse. Vi lærer også ferdigheter, normer, regler og verdier knyttet til det som gir andre nytelse. Det innebærer at vi tolker vår biologi og skaper vår oppfatning av den sosiale virkeligheten vi lever i.

B87705303

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

 

Ekte, rent og naturlig?

Dopamin er noe biologisk. Det er et stoff som fins helt naturlig i hjernen og som kroppen selv danner mer av i visse situasjoner. Indre stimuli kan være nok, og det trengs ikke tilførsel av rusmidler eller andre stoffer utenfra for at utskillelsen av dopamin i hjernen skal øke.

Vi mennesker har en tendens til å tenke på alt som er biologisk som noe ekte, rent og naturlig. Når biologi nevnes er det som om denne naturligheten er utenfor menneskelig påvirkning og kontroll. Det er en gudegave og kan ikke endres av mennesker. Det er ikke noe poeng å argumentere mot eller bestride en gudegitt naturlighet: «Det bare er sånn!» Mennesket står aldri nærmere dyr enn når slike utsagn høres. Folk spiser, drikker, har sex og trener utelukkende fordi dopaminet som utløses gir nytelse. Det er på en måte sant, men samtidig er det altfor enkelt. Sannheten er at folk engasjerer seg i nytelsesatferd av mange ulike grunner, også grunner som ikke direkte handler om belønning og nytelse. Mennesket er fanget i et edderkoppnett hun selv har spunnet for å skape orden, verdi og mening i livet sitt. Hva hun anser som riktig eller galt å gjøre og å være, godt eller dårlig, pent eller stygt, moralsk eller umoralsk er innlært i henne fra tidlig barnsbein av. Dopamin og belønningssystemet blir slik ikke bare et spørsmål om «kjemi og biologi», men noe som tolkes og reguleres i en kulturell sammenheng.

 

 

Forfatteren:

Tr-en--BenteBente Træen er mangeårig professor i helsepsykologi ved UiT Norges arktiske universitet, men er nå professor II ved UiT med hovedstilling ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er innen helsepsykologi, hovedsakelig seksualatferd og seksuelle problemer, sexologi, alkoholforbruk, tannhelse, helseopplysning og helseutdanning og effekter av hest og ridning.

E-post: bente.traen@psykologi.uio.no

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.