Sjokkerende mange jenter snuser

Aldri før har en undersøkelse vist at 43 prosent av jenter på videregående skole snuser.

Skrevet av: Johanne Røe Mathisen
Denne nyhetssaken har tidligere blitt publisert på uit.no/helsefak

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

De siste årenes holdningskampanjer mot røyking har vært effektive. Ungdommer røyker ikke like mye som før, men andelen ungdommer, spesielt jenter, som snuser går dramatisk opp.

Det har fire masterstudenter i odontolog ved UiT, Katrine Gullhav Hansen, Sandra Marie Jakobsen, Lisa Søreide Johansen og Werner Johansen funnet ut i sin masteroppgave «Snusbruk blant avgangselever i Tromsø». Oppgaven førte til Tannlegeforeningens studentforskerpris.

 

Flere jenter

213 gutter og 158 jenter var med på undersøkelsen. Odontologistudentene kunne konkludere med at så mange som nesten halvparten av ungdommene i undersøkelsen bruker snus. Tallene avslører også at blant disse er det stadig flere jenter. 43 % av jentene svarte at de snuser, noe som er et langt høyere tall enn det som har kommet fram i tidligere undersøkelser. Dette henger sannsynligvis sammen med penere og mer tiltalende porsjonssnus spesielt rettet mot jenter.

 

Begynner tidligere

– Et av de mest overraskende funnene vi gjorde er at ungdommene starter veldig tidlig å bruke snus, gjerne allerede i ungdomsskolealder, forteller Sandra Marie Jakobsen.
– Det finnes flere informasjonskampanjer om snus, men vi ser at de fleste er rettet mot eldre ungdommer. Innen informasjonen når dem er det allerede for sent.

I oppgaven blir det derfor konkludert med at informasjonen må tilpasses en yngre målgruppe, og spres tidligere, gjerne så tidlig som de siste årene på barneskolen. Det er også viktig at helsepersonell kommer på banen.
– Vi ser at det kun er de ungdommene som allerede bruker snus, som får informasjon om snus av tannlegen. Kanskje er det mer hensiktsmessig at alle får den samme informasjonen, helst før de begynner å snuse, sier Jakobsen.

 

Ser på snusing som ufarlig

Litt uventet viste det seg at også mange av de ungdommene som var opptatt av trening og sunt kosthold bruker snus.

– Når det gjelder røyking så vi en klar sammenheng der de som var fysisk aktive gjerne holdt seg unna røyken, men den samme tendensen var ikke til stede når det gjelder snus, forteller Jakobsen.

Hun forteller at ungdommene som går idrettsfag snuser i like stor grad som de som går på allmennfag.

Blant de som bruker snus oppgir 65 % at de ikke har planer om å slutte, noe som tyder på at de ikke ser på snusingen som et problem. Jakobsen forteller at ungdommene var svært opptatt av at det fantes lite dokumentasjon på at snusing kan være skadelig.

 

Flere langtidsstudier

Odontologistudentene mener holdningskampanjer mot røyking har bidratt til å ufarliggjøre snus. Det har vært ønskelig at folk brukte snus for å klare å stumpe røyken. Imidlertid ser det ut som om svært mange av de som snuser nå aldri har røkt.

Kreftadvarselen på snusboksene ble fjernet i Norge i 2003, og erstattet med en mildere advarsel om at snus kan være helseskadelig og avhengighetsskapende.

– Det finnes for lite informasjon om skadevirkningene av snus, sier Jakobsen. – Så langt ser det ut som om bruk av snus gir økt risiko for kreft i munnhule, spiserør og bukspyttkjertelen, men det finnes ikke klare nok tall ennå.

Hun mener at det er viktig at flere langtidsstudier blir gjort for å få ungdommene til å tenke seg om to ganger før de putter snusen i munnen.

 

Les også: 

Snusens farer

Røyking gjør jenter mandige

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.