Drug design på data’n

Hva skjer i hjernen når vi føler oss glade og optimistiske? Hvorfor virker penicillin mot bakterieinfeksjoner, mens paracet virker mot hodepine? Og hvordan i all verden kan antidepressiva påvirke humøret og dermed virke mot depresjon? Svaret er molekyler. Skrevet av: Aina Westrheim Ravna og Ingebrigt Sylte Vi mennesker har et finjustert system hvor kroppens egne molekyler kommuniserer med hverandre, med celler som Read More

Placeboeffekten

Placeboeffekten kjem av forventingar til behandling. Ein person som mottar behandling vil ha ei forventing om at behandlinga er verksam mot den lidinga ein søker behandling for. Skrevet av: Magne Arve Flaten Legemiddelindustrien har i over 50 år nytta double-blind metoden, der både den som gir og den som mottar behandling ikkje veit om det er aktivt preparat eller placebo som blir Read More

Rett i fletta

De fleste kjente rusmidler vi har i dag har opprinnelig vært brukt som medisiner. Disse midlene  både leger og beruser, og er ofte avhengighetsskapende. Skrevet av: Aina W. Ravna Opium, cannabis, koka, meskalin og andre plantestoffer har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Slike remedier er blitt utnyttet både som medisin, for å heve stemningsleiet og til religiøse formål. Et Read More

Rus i kunsten – kunst i rusen

Kan det tenkjast at kunstnarar kjenner seg roligare og tør tenkje friare under påverknad av rus enn i edru tilstand? Er tilstanden naudsynt i utarbeidinga av dei store kunstverka? Kan ein skape den store kunsten i påverka tilstand? Skrevet av: Bjarne Isaksen Det å skulle prestera innan kunstverda kan for mange vere særs krevjande fysisk Read More

Økt bruk av smertestillende ved ungdomsrøyking

Hvis man røyker i tenårene, har man fordoblet risikoen for at man i voksen alder er bruker av sterke smertestillende midler, som Paralgin forte. Røyking i tenårene kan føre til bruk av sterke smertestillende i voksen alder. Foto: www.colourbox.com Skrevet av: Elisabeth Øvreberg – Vår forskning viser en klar sammenheng mellom røyking i tenårene og Read More

Seksuell kreftfare

Skrevet av: Anika Mackenroth Endrede sexvaner har ført til at både jenter og gutter i stadig større grad smittes av kreftfremkallende HPV-virus. Men foreløpig er det bare jentene som får vaksinen gratis. Hvert år dør 75-100 norske kvinner av livmorhalskreft. Men HPV kan også forårsake andre krefttyper som anal- og tonsillekreft. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com – Mange Read More

Foto: Marius Fiskum

Hermer stoffopptak via hud og tarm

Forskere i Tromsø har laget et verktøy som forteller hvordan ulike stoffer tas opp i kroppen gjennom hud og tarm. Modellen er så enkel og god at den vekker oppsikt internasjonalt, og den kan bli sentral for å kunne utvikle nye og bedre legemidler, kosttilskudd og kosmetikk.   Skrevet av: Torgunn Wærås      Hvis den Read More

Jenter knasker smertestillende

Ungdom i Norge spiser smertestillende som aldri før. En undersøkelse viser at 50 % av guttene og 71 % av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter den siste måneden. Over en fjerdedel av ungdommene brukte slik medisin daglig til ukentlig. Skrevet av: Elisabeth Øvreberg   Tallene er hentet fra en studie gjort ved Universitetet i Oslo. Våren Read More

Kunnskapsrike narkiser

De er godt utdannet, har godt med penger og innehar en enorm kunnskap som de sprer videre. Vi snakker ikke om Norges nye elite innen toppforskning, men Norges narkotikabrukere. Skrevet av: Elisabeth Øvreberg – Noe som er skremmende, er at dagens narkotikamisbrukere er svært intelligente og oppegående personer. De besitter en dyp kunnskap som de Read More

Tabletter og kapsler

Gir narremedisin til pasienter

For første gang i Norge skal et forskningsprosjekt se om pasienter med kroniske smerter får en smertedempende effekt dersom de ”lures” til å tro at de får smertestillende.   Skrevet av: Elisabeth Øvreberg     – Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, smiler professor i psykologi Magne Arve Flaten. Godt er Read More