Forsker…jeg?

Hva er forskning?

I følge Wikipedia: Forskning er en aktiv, grundig og systematisk
granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

Universitetet kan gi deg fakta og viten, men du har selv
mulighet til å gjøre nye oppdagelser som kan påvirke
framtiden. Kanskje har du et stort forskningspotensial uten
å være klar over det selv?

Ved Det helsevitenskapelige fakultet har du flere muligheter
til å finne ut av dette!

 

Hvordan blir jeg forsker?

Veien inn i forskningen kan følges via flere ulike stier. Slik
kan DU forske:

Bachelorgrad
Flere bachelorprogram gir deg muligheten til å skrive en
bacheloroppgave som en del av studiet. Dette er en forskningsoppgave
som leveres inn i skriftlig form.
En bacheloroppgave kan for mange være inngangsporten
til forskning. Noen bacheloroppgaver har vært så gode at
de har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrift!
Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorprogram
i ulike helseprofesjoner i tillegg til bachelorprogram i
psykologi, biomedisin og bioingeniørfag.

Informasjon:
Ta kontakt med en studiekonsulent ved studiet ditt.

 

Mastergrad
Når du er masterstudent er masteroppgaven en obligatorisk
del av studiet. Dette er en større og mer omfattende
forskningsoppgave enn bacheloroppgaven. Når du skal
skrive masteroppgave har du en eller flere forskere som
veileder deg. Det finnes mange spennende felt å fordype
seg i, og du får mulighet til å utfordre fagmiljøet med dine
ideer!
Kanskje du allerede har studert og vært i jobb i noen år,
og har lyst til å studere igjen? Også dersom du har tatt en
3-4-årig helseprofesjonsutdanning har du mulighet til å ta
en mastergrad og bli forsker.

Informasjon:
Ta kontakt med en studiekonsulent ved studiet ditt.

 

Profesjonsstudier
På de ulike profesjonsstudiene er det også mulighet for å
forske.
Forskerlinjen i medisin er et tilbud til medisinstudenter
hvor man forsker parallelt med studiet. Forskerlinjen har
også en unik stipendordning. Det er mulig å kontinuere
forskningen fra forskerlinjen med ph.d.-studium etter endt
medisinstudium.
I tillegg har profesjonsstudiene i medisin og psykologi en
større fordypningsoppgave hvor man får mulighet til å
forske.

Informasjon:
Ta kontakt med en studiekonsulent ved studiet ditt

 

Forskerassistent
Forskere trenger ofte hjelp av studenter til sine prosjekter.
Vær på utkikk etter forskere som trenger assistanse.
Dersom du bidrar i gjennomføringen av et prosjekt, kan
det være du får mulighet til å være medforfatter på en
vitenskapelig publikasjon.

Informasjon:
En nærmere oversikt over institutter og forskningsgrupper
ved Det helsevitenskapelige fakultet finner du på våre nettsider:
http://uit.no/helsefak

 

Sommerstipend
Om våren kan man som student ved Det helsevitenskapelige
fakultet søke fakultetet om sommerstipend. Dette er et
tilbud hvor man bruker sommeren til å forske og samtidig
får lønn for strevet!

Informasjon:
Ta kontakt med Seksjon for forskningstjenester.

 

Ph.d-studiet
Det er ph.d.-studiet som er den endelige forskerutdanningen.
Ph.d.-studiet er et 3-årig studium som resulterer i en doktorgrad.
Under ph.d.-studiet er man i et ansettelsesforhold,
og man får betalt for å forske. Du er kvalifisert til å jobbe
som forsker etter at doktorgraden er fullført.

Informasjon:
Ta kontakt med Seksjon for forskningstjenester

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.