Lærerveiledning Dopaminartikler OTTAR 4/2013

Dopamin-Ottar

 

Visste du at alle videregående skoler i Nord-Norge har fått et klassesett med populærvitenskapelige artikler om dopamin – molekylet for lyst, last og lidelse tilsendt til skolebiblioteket?

Med utgangspunkt i kompetansemålene viser vi i oversikten under hvilke artikler som kan bidra til undervisningen deres eller som forarbeid i forbindelse med et klassebesøk ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø:

(Last ned lærerveiledning_Dopaminartikler)

 

 


Biologi

Kompetansemål:

 • trekke ut informasjon fra biologiske tekster, brosjyrer, aviser, bøker og fra Internett, og vurdere hvordan informasjonen er underbygd
 • gjøre greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sykdommer som har sammenheng med livsstil
 • sammenligne hormonsystemet og nervesystemet og forklare hvordan disse systemene blir påvirka av ulike stoff

Relevante artikler:

Her kan du bruke de fleste artiklene, men vi anbefaler spesielt:

 • «Dopamin – vår naturlige rus»: Aina W. Ravna om dopaminmolekylet, s. 4
 • «Rett i fletta»: Aina W. Ravna om virkemåten av rusmidler og narkotika, s. 12
 • «Spis sild og bli snill»: Siv Kvernmo om ADHD, medisinering og kosthold, s. 39
 • «Syk i hodet?»: Audun Hetland om ekstremsport, s. 53

 


Helse- og oppvekstfag VG1

Kompetansemål:

 • Gjøre greie for sammenhenger mellom helse og livsstil
 • Drøfte og gi eksempel på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk
 • Forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssykdommer, og forklare konsekvensene av svikt i vitale kroppsfunksjoner
 • Forklare hva et etisk dilemma er, og gi eksempler på slike dilemma

Relevante artikler:

 • «Rett i fletta»: Aina W. Ravna om virkemåten av rusmidler og narkotika, s. 12
 • «Spis sild og bli snill»: Siv Kvernmo om ADHD, medisinering og kosthold, s. 39
 • «Spiseforstyrrelser»: Gunn Pettersen
 • «Har du viljestyrke?»: Pål Johan Karlsen, s. 63
 • «Placeboeffekten»: Magne Arve Flaten, s. 66

 


Helsearbeiderfag vg2

Kompetansemål:

 • gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge de vanligste livsstilssykdommene
 • gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet
 • gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til allmenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallsstoffer og allergier, og foreslå tiltak

Relevante artikler:

 •  «Parkinsons sykdom og psykiatri»: Svein Ivar Bekkelund, s 32
 • «Spiseforstyrrelser»: Gunn Pettersen, s. 46
 • «Syk i hodet?»: Audun Hetland
 • «Har du viljestyrke?»: Pål Johan Karlsen, s. 63
 • «Placeboeffekten»: Magne Arve Flaten, s. 66

 


Helsesekretær VG3

Kompetansemål:

 • informere pasienter om hvordan sunt kosthold, fysisk aktivitet, og det å unngå å røyke kan medvirke til å forebygge
 • livsstilssykdommer, psykiske lidelser, infeksjoner og smerte
 • drøfte smertebegrepet
 • gjøre greie for de vanligste livsstilssykdommene, kroniske sykdommer, psykiske lidelser, infeksjoner og smerter og for de vanligste legemidlene som blir brukt

Relevante artikler:

 • «Parkinsons sykdom og psykiatri»: Svein Ivar Bekkelund, s 32
 • «Spiseforstyrrelser»: Gunn Pettersen, s. 46
 • «Har du viljestyrke?»: Pål Johan Karlsen, s. 63

 


Helseservicefag VG2

Kompetansemål:

 • drøfte sammenhenger mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold

Relevante artikler:

 • «Spis sild og bli snill»: Siv Kvernmo om ADHD, medisinering og kosthold, s. 39
 • «Spiseforstyrrelser»: Gunn Pettersen, s. 46
 • «Syk i hodet?»: Audun Hetland om ekstremsport, s. 53
 • «Har du viljestyrke?»: Pål Johan Karlsen, s. 63

 


Idrett

Kompetansemål:

 • gjøre greie for faktorer som påverkar motivasjonen til aktivitet og trening
 • gjøre greie for sammenhenger mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse

Relevante artikler:

 


Kjemi

Kompetansemål:

 • finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
 • drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig

Relevante artikler:

 


Kunst

Kompetansemål:

 • gjøre greie for særtrekk ved ulike epoker på 1900-talet og fram til i dag
 • gjøre greie for særtrekk, problemstillinger og virkemiddel i kunsthistoriske retninger, fra realismen og framover
 • sette kunstverk inn i en samfunnsmessig og idéhistorisk sammenheng

Relevante artikler:

 • «Rus i kunsten – kunst i rusen»: Bjarne Isaksen bruker bildeeksempler fra f. eks. Picasso og Degas, side 80 ff.

 


Naturfag

Kompetansemål:

 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

Relevante artikler:

 


Teknologi og forskningslære

Kompetansemål:

 • gjøre rede for hvordan forskning utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid, kritisk vurdering og argumentasjon
 • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling
 • drøfte og gi eksempler på hvordan forskningsresultater og ny teknologi formidles og brukes av forskningsinstitusjoner, medier, bedrifter, interessegrupper og myndigheter

Relevante artikler:

Til sistnevnte kan du bruke de fleste artiklene, ellers anbefaler vi spesielt:

 • «Drug design på data´n»: Aina W. Ravna og Ingebrigt Sylte om molekylmodellering, s. 22
 • «Placeboeffekten»: Magne Arve Flaten, bl. a. om forskningsetikk s. 66
Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.