VGS – kjemi: Medisin fra havet

Dato: etter avtale. Ta kontakt snarest og minimum to måneder før ønsket opplegg.

Tidsbruk: ca. 4 timer.

Her vil elevene få lære om marin bioprospektering, inkludert den lange veien fra forskning på organismer og molekyler i havet til ferdig legemiddel. Opplegget inkluderer praktiske øvelser i relevante laboratoriemetoder. Elevene lærer hvordan legemidler lages, og får også prøve å lage sine egne tabletter.

Opplegget tar utgangspunkt i kompetansemålene fra kunnskapsløftet, spesielt hovedområdene metoder og forsøk (kjemi 1) og forskning og analyse (kjemi 2).

 

 

Opplegget tar utgangspunkt i følgende kompetansemål:

Metoder og forsøk

  • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater
  • skrive rapport fra forsøk og presentere prosess, metode og resultater med og uten digitale hjelpemidler
  • diskutere og vurdere kjemifaglig innhold i medieoppslag og reklame

Forskning

  • finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
  • publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
  • drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig

Analyse

  • utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre
Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.