Grunnskole: Rusens mange ansikter

ImPuls-_MG_2691

Dato: etter avtale.

Tidsbruk: ca. 90 minutter

Dette undervisningsopplegget gir en innføring i temaet rus i vid forstand og byr på oppgaver som involverer elevene.  Interaktiv bruk av utstillinga imPuls inngår. Her kan elevene for eksempel styre hjertefontenen med sin egen puls, lukte på krydder med molekyler som ligner dopamin eller bruke tankekraft for å dempe smerte.

OBS: Det er mulig å integrere ekte hjerner, hjerter og andre organer fra anatomisk avdeling i opplegget etter avtale.

Opplegget er knyttet til læreplaner i naturfag, biologi, kjemi og idrettsfag og er spesielt tiltenkt 10. klassinger. Kan også tilpasses andre grupper.

Opplegget tar utgangspunkt i følgende kompetansemål:

Naturfag 10. klasse:

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen
  • forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen
  • gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges
  • gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene

Forskerspiren

  • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Kroppsøving 10. klasse:

Aktivitet og livsstil

  • nytte ulike treningsformer med utgangspunkt i kjende aktivitetar
  • gjere greie for samanhengar mellom ulike fysiske aktivitetar, livsstil og helse

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer er stengt.