Økt bruk av smertestillende ved ungdomsrøyking

Hvis man røyker i tenårene, har man fordoblet risikoen for at man i voksen alder er bruker av sterke smertestillende midler, som Paralgin forte. Røyking i tenårene kan føre til bruk av sterke smertestillende i voksen alder. Foto: www.colourbox.com Skrevet av: Elisabeth Øvreberg – Vår forskning viser en klar sammenheng mellom røyking i tenårene og Read More

Unge drikker mer

Forskning viser at norsk skoleungdom øker alkoholkonsumet. Tenåringene rapporterer om konsekvenser som fysiske skader, vold, ulykker og seksuelt misbruk. Skrevet av Elisabeth Øvreberg  Denne artikkelen har tidligere blitt publisert på uit.no/helsefak Ifølge SIRUS har alkoholkonsumet blant ungdom økt betraktelig de siste årene. I 2008 drakk 15-20 åringer 4,9 liter ren sprit per år. Det er Read More

Jenter knasker smertestillende

Ungdom i Norge spiser smertestillende som aldri før. En undersøkelse viser at 50 % av guttene og 71 % av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter den siste måneden. Over en fjerdedel av ungdommene brukte slik medisin daglig til ukentlig. Skrevet av: Elisabeth Øvreberg   Tallene er hentet fra en studie gjort ved Universitetet i Oslo. Våren Read More

Kunnskapsrike narkiser

De er godt utdannet, har godt med penger og innehar en enorm kunnskap som de sprer videre. Vi snakker ikke om Norges nye elite innen toppforskning, men Norges narkotikabrukere. Skrevet av: Elisabeth Øvreberg – Noe som er skremmende, er at dagens narkotikamisbrukere er svært intelligente og oppegående personer. De besitter en dyp kunnskap som de Read More

Tabletter og kapsler

Gir narremedisin til pasienter

For første gang i Norge skal et forskningsprosjekt se om pasienter med kroniske smerter får en smertedempende effekt dersom de ”lures” til å tro at de får smertestillende.   Skrevet av: Elisabeth Øvreberg     – Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, smiler professor i psykologi Magne Arve Flaten. Godt er Read More