Filmer seg ut av ungdomsproblemene

Forskerne selv kaller metoden utradisjonell. Det er jo ikke vanlig prosedyre å gi risikoutsatte ungdom, som har problemer med å kommunisere med skole og helsepersonell, et filmkurs. Men det gjorde altså forskere ved UiT– Norges arktiske universitet. Og resultatet er oppsiktsvekkende. Så oppsiktsvekkende at studien ”Ungdomsblikk” skal fortsette. Skrevet av: Elisabeth Øvreberg Filmene rørte helsepersonell Read More

Unge drikker mer

Forskning viser at norsk skoleungdom øker alkoholkonsumet. Tenåringene rapporterer om konsekvenser som fysiske skader, vold, ulykker og seksuelt misbruk. Skrevet av Elisabeth Øvreberg  Denne artikkelen har tidligere blitt publisert på uit.no/helsefak Ifølge SIRUS har alkoholkonsumet blant ungdom økt betraktelig de siste årene. I 2008 drakk 15-20 åringer 4,9 liter ren sprit per år. Det er Read More

Jenter knasker smertestillende

Ungdom i Norge spiser smertestillende som aldri før. En undersøkelse viser at 50 % av guttene og 71 % av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter den siste måneden. Over en fjerdedel av ungdommene brukte slik medisin daglig til ukentlig. Skrevet av: Elisabeth Øvreberg   Tallene er hentet fra en studie gjort ved Universitetet i Oslo. Våren Read More