Entreprenørskap på merkanten

Dag 1:

Mandags morgen klokken 08:15 satte en gruppe på fire studenter seg i bilen klar for å reise på Entreprenørskap på merkanten. Turen gikk innover mot Gratangen. Astafjord og Engenes.

I Langmyra satte vi ifra oss bilen og ble plukket opp av en minibuss sammen med 7 studenter fra UiT- Tromsø.

Turen gikk så til Astafjord slakteri hvor vi ble presentert med 3 ulike problemstillinger som vi skulle jobbe med disse 3 dagene.  Etter at vi var blitt inndelt i grupper og alle hadde fått en problemstilling ble vi vist rundt på slakteriet.

Etter slakteriet var det på tide å hive seg i bussen å kjøre til neste stopp på turen, vår destinasjon

Salaks sitt smolt anlegg. Vi fikk omvisning på det det delvis ferdigstilte smolt anlegget. Dette er stadiet hvor laksen vokser seg stor nok til å bli satt ut i havet. På anlegget får fisken vokse seg stor og den får vaksiner for å være mer levedyktig når den blir satt ut i merdene. Da omvisningen var ferdig gikk turen til Engenes hvor vi skulle overnatte. Da vi kom frem ble det en kort innføring i hvordan man skal gå frem for å identifisere hvilke deler av problemstillingen en bør fokusere på. Etter kurset ble det jobbing i de individuelle gruppene før middagen ble servert. Resten av kvelden gikk til sosialisering før vi tok kveld.

Dag 2:

Dagen startet med frokost hvor alle var godt til mot og klar for en ny hektisk dag. Vi fikk jobbe litt med problemstillingene før vi skulle ut på dagens første omvisning. Omvisningen var på forings sentralen. Det er her de styrer foringen av fisken samt overvåker tilstanden i merdene ved hjelp av kameraer og styringssystemer på dataen. Det er hele tiden kontakt mellom de som sitter på sentralen og dem som er ute og jobber på merdene. Alle som jobber ute har på seg radioer som har vannsensorer så hvis en person faller ut i vannet, går det en alarm på sentralen som viser hvilken lokasjon personen befinner seg på og hvem som har falt uti.

Etter besøket på sentralen gikk vi videre og fikk på oss varmedresser, turen skulle nå gå ut på merdene og forflåten. Vi ble kjørt ut til forflåten i en ribb, selve turen tok om lag 2-3 minutter. Det ble så en liten omvisning på den splitter nye forflåten hvor vi fikk møte noen av dem som jobber der og kunne spør dem om spørsmål. Vi ble så kjørt ut til merkanten hvor vi fikk se hvordan det er å være på merkanten.

Da vi kom tilbake til basen fikk vi møte eieren av Kleiva fiskefarm hvor han fortalte om opphavet til selskapet og hvordan det har forandret seg fra de startet. Det ble en god runde med spørsmål som alle ble besvart med stor entusiasme.

Vi fikk så tid til å jobbe videre med oppgavene frem til middagen. Det var mange gode ideer som gikk rundt i gruppa og det ble mange gode diskusjoner mens vi jobbet. Litt etter litt begynte det å formulere seg en mulig løsning på problemstillingen.

Resten av kvelden gikk til å spise middag og sosialisere med de andre på turen.

Dag 3:

Siste dagen og dagen vi alle hadde gledet og gruet oss til. Første del av dagen gikk til å ferdigstille presentasjonene og øve på foredragene. Klokka tikket stadig nærmere til at vi skulle stå foran 30 personer i fra fiskeriindustrien og presentere våre løsninger.

The grand finale:

Tiden var kommet det ble en fin lunsj med folkene som var kommet for å høre på oss studentene. Under lunsjen fikk vi muligheten til å bli bedre kjent med personene bak fiskeri industrien i området.

Etter lunsjen satte vi i gang med presentasjonene. Alle presentasjonene ble godt mottatt og det ble stilt mange gode spørsmål rundt løsningene som ble presentert. Løsningene som vi kom med var på ingen måte ferdigstilte løsninger men de var fikk i gang gode debatter på hvordan en kunne jobbe videre rundt disse løsningene. Etter at vi var ferdige ble det sagt mange gode ord og det var enighet om at Entreprenørskap på merkanten var et prosjekt som måtte videreføres i årene som kommer.

Vi fikk så «mingle» med personene som hadde vært der i en litt mer uformell setting.

Turen gikk så hjemover.

Alt i alt sitter jeg igjen med et godt inntrykk og har fått mange gode kontakter som kan være nyttige å ha med videre i livet.  Jeg vil anbefale alle som har muligheten til å delta om å delta. Det er absolutt en opplevelse som er verd å ha med seg.

Hjerteburgeren

Kuraas AS løste «umulig» oppgave og fikk hjelp av UiT Narvik: Nå skal de selge sunne burgere

Utpå nyåret lanserer Kuraas AS «Hjerteburgeren» der formen symboliserer et sunt produkt. Selskapet fikk hedersprisen under «NM i kjøttprodukter 2017» for denne nyskapningen.

Les mer her.

Operasjon dagsverk ved UiT

Haakon Søraas som går 1 året ved forskerlinjen på Narvik vg. avd. Frydenlund hadde et ønske om å bruke noe av sin kompetanse i forbindelse med operasjon dagsverk http://www.od.no/ . Og søkte om å få jobbe en dag ved UIT fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Han fikk jobb ved institutt for industriell teknologi hvor vi hadde to konkrete problemstilling han kunne få løse.

Maskin utdanningen er en del av instituttet, og i faget elektroteknikk og automatiseringsteknikk brukes blant annet Arduino for å genere programmer og styringer til maskiner og utstyr. Vi ønsket at Haakon skulle finne svar på om vi med det utstyret vi hadde kunne måle dreiemomentet på en motor vha. strekklapper og en programkode i Arduino.

I tillegg ønsket vi at han bisto en studentgruppe som skal utstyre en drone til Norsk folkehjelp med en rednings boks som skal festes til dronen. For å frigjøre boksen fra dronen har studentene valgt å bruke Arduino Software og hardware

Mot slutten av dagen tok vi et kort intervju med Haakon for å få høre hvordan arbeidsdagen hans har vært.

Det har vært en helt fantastisk dag, jeg har fått brukt masse av det jeg har lært fra tidligere, og i tillegg lært mye nytt. I starten på dagen lærte jeg å montere strekklapper, de limte vi til metallet og senere på dagen koblet vi dem opp mot arduino og programvaren som vi skulle teste ut og modifisere. Det er var mye å ta hensyn til og en god del beregninger som vi måtte gjøre slik at vi kunne kontrollere at det vi målte ut fra programvaren var riktig.

Vi brukte først et lodd på 10 kg, som vi belastet aluminiumstaven med, Strekklappene blir litt strekt og tråene i dem litt tynnere slik at resistansen i dem øker, og derved øker spenningen (volt) det er denne endringen programmet i arduino registrer, og så er det programmert slik at vi direkte kan lese ut spenningen i materialet som N/mm2.

Deretter sammenlignet vi denne spenningen mot den teoretisk bøyespenning som vi beregnet. Når vi til slutt hadde funnet en løsning som fungerte testet vi den i den manuelle strekkprøvemaskinen, og vi kunne da lese direkte ut spenningen i N/mm2. Det gjenstår nok ennå litt arbeid for, men vi fant ut det meste, og det vi har funnet ut er at vi har et program og en metode som nå kan brukes får å måle dreiemomentet på motoren som studentene skal ha lab-oppgaver på.

Jeg fikk også bidra med løsninger for programvaren som skal løse ut redningsboksen til dronen som en gruppe studenter har. De har et fag hvor de får utviklet et konsept fra en ide til ferdig produkt og de holder nå på å bygge prototypen. Vi fant til slutt ut at om vi byttet en transistor med et rele løste vi problemet med at utgangene på Arduino kortet ikke leverte nok strøm. I tillegg fikk vi programmet til å fungere helt knirkefritt, det var artig.

Og så skal jeg få være med når prosjektgruppa tester redningsdronen med påmontert rednings boks, så det blir veldig flott å se på noe som virker, og som kan være med å berge folk i nød. Litt som OD-dagen i miniatyr.

Min praksisperiode hos Rolls-Royce i Ålesund

Hei, mitt navn er Ingrid Jenssen, er 21 år gammel og kommer fra Øksnes i Vesterålen. I forbindelse med min utdanning i maskin ved UiT Narvik har jeg vært på utplassering hos Rolls-Royce i Ålesund. Rolls-Royce er et ingeniørfirma som produserer kraftsystemer, forsvarsrom, sivil luftfart, marine og nuclear. Avdelingen jeg var på designer båter. Her må man ta i betraktning alt fra vannmotstand mot skroget til interiøret i lugarene. Gjennom mitt opphold lærte jeg hvor mye arbeid det ligger bak bare en tegning av en tråler. Flere tusen timer går til å beregne, analysere, møter, tegne og videreutvikle produktet for å optimalisere den.

Jeg fikk være med på møte med en av deres kunder, Prestfjord, i Sortland. I tillegg fikk jeg være med på møter innad i bedriften om framdriftsplaner hos de forskjellige prosjektene de har. I løpet av oppholdet fikk jeg innblikk innen hydrostatikk, elektriske anlegger, 2D og 3D tegninger, men mest av alt fikk jeg kunnskap om de forskjellige hovedmotorer og forskjellige systemene hovedmotoren kan være tilkoblet til. Jeg har lært at som selger må man både komme med et tilbud som både er effektutgivende og rimelig for å være på topp i markedet. Siste dagen var jeg på fiskerimessen i Ålesund der Rolls-Royce hadde stand.

Disse ukene har både vært lærerikt og spennende. Her fikk jeg se hvordan en ingeniør jobber og sett hvor viktig det er å kunne jobbe sammen som et lag for best mulig resultat. Jeg har lært mye nytt som jeg ikke kunne ha gjort på skolebenken.

Utplassering i praksisperioden hos Anlegg Nord AS

Hei, mitt navn er Tor-Kjetil Møllenes, jeg er 29 år, bor i Alta og studerer maskiningeniør ved UiT avd. Narvik 3. år.

I forbindelse med faget ITE1896 – Praksisprosjekt har jeg hatt min praksisperiode hos Anlegg Nord i Alta.

Praksisperioden har vart i 3 uker og jeg har vært så heldig å få jobbe med mye forskjellig hos bedriften.

Anlegg Nord AS er en gigant av en maskinentreprenør i Finnmark med en omsetning i 2016 på nesten 214 millioner.

Under praksisperioden har jeg fått et innblikk i hvordan de jobber og jeg har fått være deltagende i den daglige driften av kontoret i Alta.

Jeg har fått tildelt egne anbud som jeg har jobbet med i tillegg til en del rapporteringsarbeid på forskjellige prosjekter.

Læringsutbyttet i perioden har vært stort, da man først nå virkelig begynner å se hvordan alle de forskjellige fagene «smelter» inn i hverandre og behovet for forskjellig kunnskap melder seg. Det være data, elektro, Norsk, Engelsk, matematikk og ikke minst prosjektstyring. Små deler av alle fagene har bidratt til at jeg har kunnet jobbe for bedriften i praksisperioden.

Jeg har fått lære å bruke forskjellige dataprogrammer og fått ansvar for å finne egne løsninger på oppgaver jeg har fått tildelt.

Etter endt praksis har jeg stor tro på at en ferdig utdannet maskiningeniør har gode muligheter for jobb i mange forskjellige og interessante bransjer.

Praksis hos Finnfjord AS

Hei, mitt nav er Erik Slettmo og jeg studerer 3 året maskiningeniør ved UiT campus Narvik. Jeg er 28 år og kommer fra Brøstadbotn, en liten plass i midt Troms. Jeg hadde min praksisutplassering ved Finnfjord AS som ligger rett utenfor Finnsnes.

Finnfjord er verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. FeSi- legeringen er en tilsetning i stål og støpejern som gir de ønskede egenskapene som styrke, hardhet, herdbarhet og motstandsdyktig mot korreksjon. I tillegg har de en av Norges største industrielle dampturbin som produserer opptil 340 GWh elektrisk kraft per år. Bedriften har 3 smelteovner som har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn i året. Det er 130 ansatte som er fordelt på forskjellige avdelinger.

De tre ukene jeg var utplassert fikk jeg være med på mange forskjellige arbeidsoppgaver. De første dagen var det å bli kjent med bedriften og kartlegge de forskjellige arbeidsoppgavene til de forskjellige avdelingene. Jeg var med på planleggingsmøter, oppfølging av produksjonen og vedlikehold som blant annet bestod av sveising og overhaling av hydrauliske sylindrer. Min første konkrete oppgave gikk ut på å balansere en av viftene på renseanlegget. Det ble bruk en maskin fra SKF microlog som målte vibrasjonene ut fra en kurve, som ga en indiksjon på vibrasjonens omfang.

Min neste jobb var å lese arbeidstegninger og lokalisere en lekkasje som oppsto på turbinen. Lekkasjen som oppsto gjorde at vakuumet ble for høyt, noe som kunne resultere at turbinen «trippet», stoppet. For høyt vakuum resulterer at vannmolekyler danner seg i dampen og er skadelig for skovlene inni turbinen. Ved litt undersøkelser, prøvde vi å strupe en ventil som ga gode resultater.

Jeg valgte Finnfjord AS av flere grunner. Som maskiningeniør er dette bedriften man kan utvikle seg i. Det er mye å lære, og mye av den teorien man anvender på skolen blir praktisert her.

I løpet av de 3 ukene har læringskurven vært bratt. Det å kunne samarbeide som et team å løse problemer i lag for å oppnå gode resultater var viktig. Arbeidsmiljøet var fantastisk bra, det å kunne glede seg til å komme på jobb hver dag, ga meg ekstra motivasjon til å stå på.

Finnfjord AS er til å anbefale som utplasseringsbedrift for studenter, fordi de har en enorm kompetanse på sitt fagfelt og arbeidsmiljøet er eksemplarisk.

Utplassert hos SMV Hydraulic AS

Hei, Mitt navn er Per Ivar Gudbrandsen og kommer fra Stokmarknes, og jeg er nå I gang med 3 året på Maskin Ingeniør utdanningen ved UIT Campus Narvik, og har valgt fordypning produksjonsteknikk.

I forbindelse med faget ITE 1896 Praksisprosjekt har jeg min utplasseringsperiode som varer i 3 uker, hos en lokal bedrift, SMV Hydraulic, dette er en bedrift som jeg tidligere har vært ansatt hos i 19 år og så jo dette som en stor fordel, da jeg kjenner både produktene og de fleste ansatte der.

SMV Hydraulic As er en videreføring av Seljeseth Mek. Verksted As og Stokmarknes Båtservice As og har i dag ca. 20 ansatte. Bedriftens historie kan knyttes tilbake til ca. 1930 hvor det startet med en liten smie ca. 3 mil utenfor Stokmarknes. I 1970 startet de med produksjon av mekanisk og hydraulisk utstyr til fiskeflåten. På midten av 80 startet utviklingen av spesialvinsjer for lagring og handtering av oljelenser, men i dag går det igjen mest på produksjon av vinsjer og utstyr til fiskeriflåten, og i tillegg driver de med salg av Marine Kraner.

Bedriften består av 2 avdelinger, Avd Produksjon der alt av vinsjer produseres, og Avd Båtservice, der det utføres reparasjon og vedlikehold av utstyr til båter.

I min utplasseringsperiode periode har jeg fått litt innblikk i bedriftens Hms, IK og kvalitetssystemet, der det fremkommer hvordan en produksjonsprosedyre foregår, fra de får en forespørsel til et ferdig produkt, videre til fordeling av arbeidsoppgaver, ansvarsområder innafor hver del av produksjonen. Har sett på logistikken i en produksjon ifra maskinering, sveising og overflatebehandling. Jeg har i tillegg sett litt på produksjonsflyten og materialflyten i bedriften.

I løpet av denne praksisperioden har jeg lært en del om hva det vil si og jobbe som ingeniør og hvordan en utfører en arbeidsoppgave, og ser jo at samarbeid, kommunikasjon mellom alle leddene hvor viktig det er, og i tillegg følge interkontrollforskriften for å kunne minimere og aller helst utelukke alt av misforståelser og feil som kan oppstå.

Min praksisperiode hos Norconsult AS

Hei, mitt navn er Mads Sandvik. I forbindelse med min utdannelse til Maskin ingeniør ved UiT Narvik har jeg et fag som heter praksisprosjekt. Dette faget innebærer at jeg skal ha 3 uker praksis i en bedrift som driver med ingeniør relatert arbeid. Min praksisperiode på 3 uker hadde jeg hos Norconsult AS sine kontorer i Alta.

Litt om Norconsult AS

Norconsult AS er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og er en aktør både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult AS har ca. 3250 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeiderne. Om lag 2450 av selskapets ca. 3250 medarbeidere eier aksjer i hos sin egen arbeidsgiver. Norconsult AS består av morselskapet Norconsult Holding AS som eier samtlige aksjer i Norconsult AS og Norconsult Eiendom AS. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Arbeidsoppgaver

Omsorgsbolig i Hammerfest

Min arbeidsoppgave ved dette prosjektet var å prosjektere sanitærskjema til rørlegger som skal utføre arbeidet. Dette arbeidet inneholdt å tegne selve sanitæranlegget i MagiCad, dimensjonere rørledninger, samt navngi alt av rør og utstyr som skal monteres. Min rørlegger bakgrunn var til stor hjelp, spesielt med tanke på rørføringer, høyder på utstyr og selve dimensjoneringen.

Alta Golfpark

I dette prosjektet var min arbeidsoppgave å prosjektere ventilasjonsanlegget til det nye klubbhuset som vil komme på Kvenvik i Alta. Arbeidet bestod av å tegne selve ventilasjonskanalene, samt ventiler til avtrekk og tilluft. Måtte også dimensjonere ventilasjonskanalene etter luftmengdene som var satt til de forskjellige rommene. Fastsetting av høyder på ventiler og kanaler ble gjort etter himlingshøydene som var satt i prosjektet. Det ble også produsert en materiell liste til de som skal montere ventilasjonsanlegget.

Jeg ser på praksisperioden og de 3 ukene hos Norconsult AS som veldig læringsrik, spesielt med tanke på at jeg fikk være en del av RIV avdelingen og fikk reelle oppgaver å jobbe med. Har fått et stort innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør, og hvordan en ingeniør utfører arbeidsoppgaver og prosjekter både selvstendig og i team.

Utplassering i praksisperioden hos Rana Gruber ved Mo i Rana

Hei, mitt navn er Khalil Mishal. Jeg studerer 3 året maskiningeniør på UIT/Norges Arktiske Universitet i Mo i Rana. Jeg hadde mitt praksisperiode hos Rana Gruber ved Mo i Rana. Rana Gruber er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm, og et av nøkkelselskapene i Nordland. Selskapet eies av Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), et norsk firma som har spesialisert seg på tunnel- og infrastrukturprosjekter. Jeg var utplassert på gulsmedvika- avdelingen der det er oppredningsverket. På verket skjer det utvinningen av malm som kommer fra gruve.

I løpet av den praksis periode har jeg lært mye om hvordan en maskiningeniør jobber. jeg fikk jobbe spennende oppgaver, og fikk nye kunnskap innen konstruksjon og vedlikehold. Jeg fikk være med i utviklings møter som bedriften hadde, og fått observere hvordan bedriften styrer de store prosessene som skjer i verket og prøv å utvikle den.

Jeg har også lært om HMS og kvalitetsstyring i bedriften. jeg fikk være med i flere møter med HMS-og kvalitetssikring sjef, der det ble diskutert for eksempel risiko vurdering eller kvalitetssikring av dokumenter.

Kort oppsummert så syns jeg at det var et godt gjennomfør praksis periode, jeg fikk med meg mye erfaring.

Praksis hos Momek Services AS

Hei, mitt navn er Jørgen Andre Berg. Jeg studerer på 3. året Maskiningeniør ved UiT, og har mitt studiested ved Campus Helgeland i Mo i Rana. Jeg har hatt min praksisperiode hos Momek Services AS.

Momek Services er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana og er et datterselskap av Momek Group.

Momek Services har ca 110 ansatte og omsatte for 120 millioner i 2016. Momek Services er en servicebedrift som hovedsakelig leverer tjenester til industrien, av faste kunder kan nevnes: Glencore Manganese Norway AS, Alcoa Norway AS, Elkem Rana AS.

I praksisperioden fikk jeg være med på planlegging og utføring av to store prosjekter henholdsvis hos Statkraft og Mo Fjernvarme. Jeg fulgte prosjektleder Roar Endré Pettersen gjennom hele praksisperioden og bisto på mange spennende arbeidsoppgaver sammen med trivelige og dyktige ansatte.

Under praksisperioden fikk jeg også tildelt to egne små prosjekt som jeg jobbet med.

Det ene prosjektet fulgte jeg fra start til nesten ferdig produkt, fra design og beregning, til planlegging av produksjon og oppfølging av denne. Det ble også laget arbeidsinstruksjon for arbeiderene som skal sette sammen og bruke produktet etter at jeg var ferdig med utplasseringen.

På det andre prosjektet lagde jeg arbeidstegninger og hentet inn pristilbud på materialene og regnet ut ett prisestimat på produktet, ferdig levert til kunde. Dette ble oversendt til kunde og noen dager etter praksisperioden fikk jeg beskjed om at bedriften ønsket å få jobben gjort.

Utplasseringstiden min har vært meget lærerik og har åpnet øynene mine for hvordan det er å jobbe som prosjektleder og ingeniør hos Momek Services. Jeg vil si at dette har vært ett intensivkurs med tanke på erfaring og jeg sitter igjen med mer motivasjon for å fullføre utdannelsen og tre inn i arbeidslivet.

Jeg mener at praksisprosjektet burde vært ett obligatorisk fag, og vil takke Momek Services og Roar Endré Pettersen for en spennende og lærerik praksisperiode.