Monthly Archives: May 2010

Utvikling av studietilbud til oljeindustrien

Tildligere førstelektor ved HiN, Rune Grov,  har vært engasjert, etter at han gikk av med pensjon, til å utrede en strategi for byggutdanningen ved HiN.  Sammen med førsteamanuensis Erling Reinslett har de nå overlevert rapporten, som er på hele 56 sider.  Rapporten har fått navnet “Nisser og Dverge bygge i Bjerge”.

Rapporten inneholder svært mye interessant lesning, da spesielt innenfor utvikling av byggfagene ved HiN. 

Studieretningen Industriteknikk er spesielt omtalt i rapporten under kapittel 7, hvor det foreslås at det utvikles et studietilbud tilpasset oljeindustrien. 

På dette punkt kunne en ønske at det hadde vært gjort bedre forundersøkelser om Industriteknikks studieplan og tilpassning til olje-og gassindustrien.   Videre burde dagens leverandørindustri vært kontaktet for å få avklart hva en ingeniør bør kunne av spesialkompetanse innen olje- og gassrelaterte fag.  Rapporten velger i stedet å konkludere med at nettopp dette er et tiltak som må iverksettes av rektor.

Det er nevnt i rapporten at man bør utvikle et felles år for allmenn bygg og Industriteknikk innen Marin Teknologi.   Det er få punkter i rapporten som underbygger eller dokumenterer dette punkt.  Industriteknikk har i dag et valgemne innen Marin Teknikk som også er etterspurt fra næringslivet.   Dette indikerer kanskje at man har gjort riktige antakelser i rapporten om behovet for dette fagområdet.   Det er absolutt mulig og utvikle dette videre slik at man kan få en større bredde og tyngde på dette punkt. 

Havbunnsteknologi og arbeid på store havdyp er to områder som jeg mener blir viktig å ha kunnskap om også for nord-norsk industri.  Samtidig må vi øke ingeniørtettheten innenfor nord-norsk næringsliv på de klassiske ingeniørområdene.  

Industriteknikk leverer kunnskap som gir mulighet til å søke jobb innenfor leverandørindustrien direkte.  En bedre samordning internt på HiN for å levere bedre studenter for olje-/og gassindustrien hilses velkommen, men da må man også ta med Prosessteknologi, elkraftteknikk og elektroteknikk.

Er det noen som er enig?

Informasjonsmøte for Industriteknikk

26052010283 Studentene i andre årskurs Industriteknikk fikk i dag orientering om de viktige aktiviteter som skal skje i løpet av 3 dje studieår.

Undervisningsplan høst 2010

Ukeplanen for høsten ble gjennomgått og hvilke ukenummer som det vil bli undervisning og hvilke uker som det er undervisningsfri.  Studentene starter med et 3-ukers Praksisprosjekt, hvor studentene er ute alene i en industribedrift.   Studentene følger ingeniørenes arbeidsoppgaver og skal her observere, reflektere og til slutt rapportere.   Studentene skal også presentere seg på bloggen når de er ute i bedriftene.

 Valgemner

Valgemnene som studieretningen Industriteknikk tilbyr, ble også presentert.  For neste studieår vil følgende emner bli tilbudt:

  • Produksjonsteknikk II
  • Strukturell analyse
  • Marin teknikk

Emenes innhold og omfang ble gjennomgått.

 Hovedprosjektet

Hovedprosjektet er den store aktivitet i det siste studieår.  Dette er et krevende arbeid og består av mange faste aktiviteter.  Dette ble gjennomgått overfor studentene.   De studenter som nå går i tredje årskurs vil 10. juni presentere sitt arbeid, og studentene vil her bli invitert til å være tilhører på et utvalg av presentasjonene.

 Masterstudiet Industriell Teknologi

Til slutt fikk studentene presentert hva masterstudiet Industriell Teknologi inneholder og hvordan et masterstudie gjennomføres i Narvik.

Det som er spesielt for Industriell Teknologi i forhold til høgskolens andre masterstudier, er at studentene integreres aktivt inn i programområdets forskning.   Dette gir studentene en helt spesiell kunnskap og innsikt, og diplomoppgavene er også på hele 45 studiepoeng for dette studietilbudet.

Nytt utstyr til labben

automatisering Like før påske ankom nytt laboratorieutstyr til høgskolens laboratorier. Dette utstyret er innkjøpt av eksterne midler, og utstyret er beregnet for undervisning innenfor automatiseringsteknikk.

Bedre undervisning

Utstyret gir høgskolen mulighet for å forbedre undervisningen for bla. studentene ved Industriteknikk, hvor det vil være mulig å gjennomføre laboratorieøvinger hvor temperatur, trykk, nivå skal styres i en prosess.

Utstyret er koblet til en stasjonær PC hvor studentene kan beregne og velge riktige parametre for de ulike prosessene. På PC’en kan studentene følge med responsen på prosessen ved justering av ulike parametre.

Utstyret er produsert i Tyskland og er nå testet og igangkjørt og vil inngå som laboratorieøvinger i neste studieår.

Wei Deng Solvang til EXPO 2010 i Shanghai.

Førsteamanuensis Dr. ing. Wei Deng Solvang fra Industriell teknologi er invitert til Norges Dag på verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Norges Dag åpnes offisielt 28.mai av HKH Kronprins Haakon Magnus fulgt av et spennende kulturprogram med blant annet Frikar dansegruppe med Qing Pu Wushu group, Trondheimsolistene, Sissel Kyrkjebø, Secret Garden, Trondheim Symfoniorkester dirigert av Tan Dun, med soloist Eldbjørg Hemsing.

Solvang og Høgskolen i Narviks arbeid for å bedre levevilkår i rurale områder har gjort seg så bemerket i Kina at hun allerede 27.mai er bedt å presentere deler av dette arbeid på den norsk-kinesiske energi og miljøkonferansen ”Cleaner Environment- Better Life”.Konferansen arrangeres blant annet av den Norske ambassade i Kina og åpnes av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Programområdet er på nett

Da er bloggen satt opp og programområdet er klar til å produsere innlegg. Fram til studiestart høsten 2010 vil det være sporadisk publisering, men fra høsten skal dette gå for fullt.

Her vil alt som skjer på programområdet bli presentert. Studentene vil komme med innlegg, stipendiatene skal skrive innlegg, programområdeleder vil også ha innlegg på engelsk for å nå et større publikum, og vi vil også invitere tidligere studenter til å skrive på vår blogg.

Kanskje vi også drar igang med konkurranser med fine premier utover høsten og vinteren? Det er bare å følge med på denne siden.