Informasjonsmøte for Industriteknikk

26052010283 Studentene i andre årskurs Industriteknikk fikk i dag orientering om de viktige aktiviteter som skal skje i løpet av 3 dje studieår.

Undervisningsplan høst 2010

Ukeplanen for høsten ble gjennomgått og hvilke ukenummer som det vil bli undervisning og hvilke uker som det er undervisningsfri.  Studentene starter med et 3-ukers Praksisprosjekt, hvor studentene er ute alene i en industribedrift.   Studentene følger ingeniørenes arbeidsoppgaver og skal her observere, reflektere og til slutt rapportere.   Studentene skal også presentere seg på bloggen når de er ute i bedriftene.

 Valgemner

Valgemnene som studieretningen Industriteknikk tilbyr, ble også presentert.  For neste studieår vil følgende emner bli tilbudt:

  • Produksjonsteknikk II
  • Strukturell analyse
  • Marin teknikk

Emenes innhold og omfang ble gjennomgått.

 Hovedprosjektet

Hovedprosjektet er den store aktivitet i det siste studieår.  Dette er et krevende arbeid og består av mange faste aktiviteter.  Dette ble gjennomgått overfor studentene.   De studenter som nå går i tredje årskurs vil 10. juni presentere sitt arbeid, og studentene vil her bli invitert til å være tilhører på et utvalg av presentasjonene.

 Masterstudiet Industriell Teknologi

Til slutt fikk studentene presentert hva masterstudiet Industriell Teknologi inneholder og hvordan et masterstudie gjennomføres i Narvik.

Det som er spesielt for Industriell Teknologi i forhold til høgskolens andre masterstudier, er at studentene integreres aktivt inn i programområdets forskning.   Dette gir studentene en helt spesiell kunnskap og innsikt, og diplomoppgavene er også på hele 45 studiepoeng for dette studietilbudet.

Leave a Reply