Utvikling av studietilbud til oljeindustrien

Tildligere førstelektor ved HiN, Rune Grov,  har vært engasjert, etter at han gikk av med pensjon, til å utrede en strategi for byggutdanningen ved HiN.  Sammen med førsteamanuensis Erling Reinslett har de nå overlevert rapporten, som er på hele 56 sider.  Rapporten har fått navnet “Nisser og Dverge bygge i Bjerge”.

Rapporten inneholder svært mye interessant lesning, da spesielt innenfor utvikling av byggfagene ved HiN. 

Studieretningen Industriteknikk er spesielt omtalt i rapporten under kapittel 7, hvor det foreslås at det utvikles et studietilbud tilpasset oljeindustrien. 

På dette punkt kunne en ønske at det hadde vært gjort bedre forundersøkelser om Industriteknikks studieplan og tilpassning til olje-og gassindustrien.   Videre burde dagens leverandørindustri vært kontaktet for å få avklart hva en ingeniør bør kunne av spesialkompetanse innen olje- og gassrelaterte fag.  Rapporten velger i stedet å konkludere med at nettopp dette er et tiltak som må iverksettes av rektor.

Det er nevnt i rapporten at man bør utvikle et felles år for allmenn bygg og Industriteknikk innen Marin Teknologi.   Det er få punkter i rapporten som underbygger eller dokumenterer dette punkt.  Industriteknikk har i dag et valgemne innen Marin Teknikk som også er etterspurt fra næringslivet.   Dette indikerer kanskje at man har gjort riktige antakelser i rapporten om behovet for dette fagområdet.   Det er absolutt mulig og utvikle dette videre slik at man kan få en større bredde og tyngde på dette punkt. 

Havbunnsteknologi og arbeid på store havdyp er to områder som jeg mener blir viktig å ha kunnskap om også for nord-norsk industri.  Samtidig må vi øke ingeniørtettheten innenfor nord-norsk næringsliv på de klassiske ingeniørområdene.  

Industriteknikk leverer kunnskap som gir mulighet til å søke jobb innenfor leverandørindustrien direkte.  En bedre samordning internt på HiN for å levere bedre studenter for olje-/og gassindustrien hilses velkommen, men da må man også ta med Prosessteknologi, elkraftteknikk og elektroteknikk.

Er det noen som er enig?

Leave a Reply