Praksisprosjekt hos Kongshavn Industri, Alvøen

Daniel Andre Bjørkman

IMAG0507Bedriften

Under praksisprosjektet er jeg utplassert hos Kongshavn Industri. Bedriften ligger i Alvøen i Bergen kommune. Kongshavn industri er en del av Kongshavn-gruppen som består av de tre bedriftene Kongshavn Industri (KI), Kongshavn Marine (KM) og Kongshavn Automasjon (KA). Bedriften er og har vært en familiebedrift siden den ble overtatt fra Star Shipping i 1986. Kongshavn i seg selv ble etablert i 1968, og har vokst til å være en mellomstor bedrift med økende omsetning hvert år.

Bedriften har produksjonslokaler som utgjør ca. 3100 kvadratmeter. Bedriftens hovedmarked ligger i offshoreindustrien, hvor Kongshavn Industri utvikler, produserer og leverer lastehåndteringsutstyr for handelsflåten, samt engineering, produksjon og vedlikehold av utstyr for offshoreinstallasjoner. Omfang og størrelse på oppdragene varierer i stor grad.

Hele prosessen fra idé til ferdig produkt skjer her. Alle steg fra utvikling og engineering til produksjon, testing og dokumentering i sluttfasen foregår i samme bedrift.

Praksisperioden

Allerede halvveis i perioden min har jeg fått vært med på prosessen fra utvikling til ferdigstilling og test/bruk av utstyr. Bedriften nærmer seg ferdigstillelse av noen stålkonstruksjoner som har vært jobbet med en god tid. Disse skal testes, og for å gjøre dette trengs det hydrauliske jekker/stempler. Det er disse jeg har vært med på å lage.

Jekkene må klare å presse med en kraft på ca 294kN (noe som tilsvarer 30 tonn!), og jeg har måttet gjøre beregninger på nødvendig trykk for å få dette til, og for å se om sylinderen i jekken ville tåle dette trykket. Jeg har tatt målinger, 3D-modellert og laget arbeidstegninger. Disse ble overlevert maskinverkstedet og brukt under framstillingen av jekkene. Jeg skal også være med når jekkene brukes under testingen av de nevnte stålkonstruksjonene.

clip_image002clip_image004

Videre i perioden skal jeg få være med på å dokumentere denne testingen, samt gjøre vedlikeholdsarbeid på en ”easy-torque” som brukes i forbindelse med boring på oljerigger. I forbindelse med dette vil det også være en del dokumenterings- og papirarbeid.

Inntrykk

Dette prosjektet er en unik mulighet for å se hva jeg har i vente etter endt utdanning. Jeg er fornøyd med at jeg har kommet i en bedrift hvor alt skjer på samme sted, noe som gjør at jeg får se et bredt spekter av ingeniøryrket over en kort periode. Det er i tilegg svært motiverende å føle at jeg kan bruke det jeg har lært i faktiske problemer, og ikke bare på eksamen!

Daniel Andre Bjørkman

Leave a Reply