Praksisprosjekt ved REC ScanCell AS, Narvik

Ida Langaas Bredesen fra Narvik, 3. årsstudent ved Industriteknikk, er utplassert ved REC ScanCell AS ved avdeling for produksjon og prosess.

REC Scancell AS i Narvik er datterselskap av REC Solar ASA og produserer multikrystallinske solceller som eksporteres for montering i moduler. REC Solar jobber for å gjøre solenergi til en tilgjengelig og lønnsom energikilde. Det jobbes kontinuerlig med å få en lønnsom vekst av selskapet, redusere kostnader, øke solcellenes effektivitet og ivareta miljøet.

Mine oppgaver

Ved REC Scancell AS har jeg satt meg inn i stilling som gatekeeper i produksjonslinjen. Arbeidet kombinerer kontortid og tett oppfølging av personell i produksjonen. Hver dag er det møter til faste tider med ledere og teamledere i alle avdelinger tilknyttet produksjonen. Produksjonsledere, teamledere, prosessingeniører, teknisk personell, kvalitetsansvarlig og HMS-ansvarlig oppdaterer dagens situasjon i henhold til budsjett, og eventuelle avvik.

Oppsummering

REC Scancell AS er en levende fabrikk, og arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag med tanke på nye problemstillinger. Jeg har fått være med på avviksbehandling, utarbeiding av arbeidsinformasjon, testing av nyere printmetode, Root-Case-Analysis og EDX-analyse av flekker som degraderer celler. Arbeidet generelt består i å kartlegge og ta fatt i problemer som hindrer operatørene å utføre korrekt arbeid og påse at utstyr/maskiner er iorden. Vårt overordnede mål er å redusere kostnader og øke cellenes effektivitet.

Det er vanskelig å si hva som venter meg på jobb imorgen. Og nettopp dette gjør praksisen ekstra spennende!

Leave a Reply