Monthly Archives: October 2010

VirCA – 3D Virtual Collaboration Arena

Results from the EU supported project HUNOROB are coming alive.

Please visit: http://www.virca.hu/

Turn up the volume, sit back and enjoy the video J

(What you see is a new programming and visualisation environment where the operator can freely move between reality and virtual reality, seamless and in real time)   

Pillars of the VirCA Paradigm

VirCA provides a platform where users can build, share and manipulate 3D content, and collaboratively interact with real-time processes in a 3D context, while the participating hardware and software devices can be spatially and/or logically distributed and connected together via IP network. For example, engineers and researchers from different countries can put a mobile robot and an obstacle avoidance software module together to test and tune it in a semi-virtual manner. They do not have to move their devices to the same place and take effort in the system integration. The VirCA 3D virtual reality component can work together with the cutting edge stereoscopic 3D display technologies including the immersive 3D CAVE systems.

The 3D content and processes in VirCA can be synchronized with the real world, which allows the combination of reality and virtuality in the collaboration arena. This allows VirCA users to virtually interact not only with other users, but also with existing, remotely operated hardware and software, such as robots, sensors, or actuators. This type of semi-virtual interaction allows the users to build distributed systems consisting of real and virtual parts at the same time.

Industrial Engineering dept. at NUC is participating in the development of VirCA through the HUNOROB project with 6 international partners as well as the established ITM laboratory (Norwegian-Hungarian laboratory that represents a strong link between institutes related to research and industrial applications)

Interested?

Contact: Bjørn Solvang
Industrial Engineering dept.
Narvik University College 

tel. +47 76 96 62 27
e-mail: bjs@hin.no

Supported by: A grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Hungarian National Development Agency

 

Frost i Jord laboratoriet er etablert

P1000017 Nytt laboratorium ettablert ved HIN

Forskningsgruppen innen Energiteknologi og laboratoriene ved Høgskolen i Narvik (HiN) har realisert et nytt forskningslaboratorium i Narvik. Laboratoriet er rettet mot kaldt klima teknologi, og spesielt fryse- og tineforløp i jordsmonn av ulik type. Laboratoriet er lokalisert på Dypvik, 6 km nord for Narvik. Totalkostnaden for etablering av laboratoriet beløper seg til i underkant av 2 millioner kroner, og er for en stor del finansiert av høgskolen selv, pilotbedriften HeatWork AS og næringsavdelingen i Nordland Fylkeskommune.

 

P1000021

Nytteverdien av Frost i Jord laboratoriet for næringslivet i regionen og byggenæringen for øvrig vil trolig være betydelig. Laboratoriet vil bidra med kompetanseheving, muligheter for å få testet ut og dokumentert produkter og materialer mhp. frysing/tining og fuktvandring, samt
bidra til økt FoU-aktivitet. For HiN vil laboratoriet ha
uvurderlig verdi, spesielt med tanke på den strategiske
satsing som forventes utført innen kaldt klima teknologi.

 

 

 

 

P1000018Det forventes at et betydelig antall nasjonale og internasjonale publikasjoner kan knyttes til prosjekter utført ved laboratoriet. I tillegg vil HiN og det lokale

næringsliv bringes tettere sammen for kompetanseutveksling og teknologioverføring.

 

 

 

 

 

 

Dr. ing stipendiat Svein Erik Sveen har startet sitt FOU arbeid og skal undersøke effekten av de mest betydningsfulle parametre som har innvirkning på kunstig tining av frost i jord og bygningsmaterialer,
eksempelvis:

• Type jordsmonn
• Frostmengde, fukt- og temperaturforhold
• Tinemetode
• Energitilførsel
• Tinedybde
• Tinetid/tinehastighet i sammenheng med overstående

• Isolasjonsverdi på eventuell isolasjon

 

1

Laboratoriet består av en mobil instrumenteringsenhet som inneholder nødvendig måleutstyr samt fasiliteter for lengre opphold i måleoppdrag. I tillegg består laboratoriet av en stasjonær del som inneholder 6 felt med forskjellig type jordsmonn, bl.a. sand, silt og pukk. Feltene har en dybde i overkant av 2.5m og er kvadratiske med sidekanter på 6x6m.

 

 

 

Målefeltene er instrumentert for måling av vertikalt temperatur og fuktprofil ned til 2.5m . Signalene fra føres til den mobile instrumenteringsenheten, der de behandles i et PC-basert datainnsamlingssystem (Data Aquisition system). Mobilenheten har også værstasjon for registrering av ytre klimapåvirkninger.

 

 

 

 

 

Robotteknikk for 3. klasse Industriteknikk

P1000078P1000082

I dag hadde Gabor og Bjørn en innføring i robotteknikk for 3.klasse Industriteknikk.

 

P1000084 P1000089

Roboten som HiN har er en ABB Industrirobot. Den brukes i undervisning både for Master Industriell Teknologi og Bachelor Industriteknikk, samt i forskningssammenheng.

 

P1000086Seansen besto av både praktiskprøving og feiling og teoriundervisning. En av øvelsene for Master studentene er å få roboten til å samarbeide med de andre NC-Styrte verktøymaskinene som er i laboratoriet.

Statusmøte NR 2 Produskjonsteknikk 2

 

image

Vi har nå gjennomført statusmøte nr 2  for prosjektet i faget Produksjonsteknikk 2. Daniel skal lage spesialtilpassede festebraketter for de nye høgtalerne i bilen sin. Man

 image

 

 

 

 

For å få de riktige målene brukte han plastelina for å ta et avtrykk av det aktuelle området i bilen, som han så målte på. 

 

image

 

 

Ny og gammel høytaler. Man ser at både diameter og innfestning er forskjellig. Det er også ønske om å vinkle høytalern litt anderledes for å forbedre lydbilde.

 

image

 

 

 

Her er tegning av den nye overgangsbraketten. Det blir spennede å se om hullene feste mot døra og hullene til feste mot høytalern passer………

Denne skal nå produseres i SLA.

 

image

 

 

Som vi ser av S-kurven til Daniel har han brukt noe mindre timer enn planlagt og han har kommet litt kortere i fremdrift enn planlagt. Men vi ser at han har vært effektiv den siste uka. På statusmøte forklarte han også årsak til statusen i prosjektet og la frem forslag på korrigerende tiltak. Vi har derfor tro på¨at han fortsatt har kontroll på prosjektet og at han vil komme i mål til riktig tid.