Monthly Archives: December 2010

PROSJEKT VINDMØLLE

 

Forkurset har gjennomført

PROSJEKT VINDMØLLE

Prosjektet er en del av emnet Teknologi og samfunn som Tone Harr Dybdahl har emneansvar for. Som veiledere stilte David Klausen, Kjell Ellingsen og Øyvind Søraas. Prosjektet startet i uke 45 og ble avsluttet med presentasjon og testing av de produserte vindmøllene i uke 48.

Totalt 36 studenter fordelt på 6 grupper har vært involvert i prosjektet, og prosjektet har vært inndelt i 4 faser:

1: I forkant av prosjektet fikk studentene guidet omvisning i vindmølleparken på Nygårdsfjellet, og i tillegg holdt prosjektingeniør Ulf R. Hanssen ved Nordkraft Vind forelesning om vindkraft.

2: Planleggingsfasen, der studentene opprettet prosjektgrupper og gjennomførte tids- og budsjettkalkulasjon samt design av egen vindmølle.

clip_image002clip_image002[10]

3: Uke 46 til 48 gikk med til konstruksjon og bygging av vindmølle. Denne fasen var nok det de satte mest pris på. Med begrensede hjelpemidler og trangt budsjett på kr 800,- ble det jobbet både sent og tidlig, og de fleste fikk snart forståelse av at veien fra ide til produkt kan være lang. Men med godt humør og stå-på-vilje gjennomførte gruppene oppgaven med glans.

Etter hvert som gruppene fikk produsert vindmøller, ble møllene testet med en liten vindturbin (vindhastighet ca. 10 m/s). Etter testing ble resultat og mulige forbedringer diskutert, og optimaliseringsprosessen var i gang.

 

clip_image002[8]clip_image002[12]clip_image002[6]clip_image002[14]

4: Torsdag i uke 48 presenterte gruppene sitt arbeid i auditorium på HIN, 6 flotte presentasjoner hvor nok de fleste fikk en føling med viktigheten av godt forarbeid og forberedelse i forhold til presentasjoner i større forsamlinger.

clip_image002[16]clip_image002[18]

Prosjektet innebar en konkurranse mellom gruppene om hvem som bl.a. kunne produsere vindmøllen med størst effekt. Den beste mølla ga en effekt på 5,25W.

Studentene la stor vekt på å produsere møllene til lavest mulig kostnad. Stor grad av fantasi har blitt utvist – alt fra påhengsmotorer, sykler og bilpanser har blitt dratt inn på grovlaben. Andre har brukt sine overtalelsesgaver i diverse forretninger i Narvik by for å få sponset materialer til møllene sine. Ei gruppe klarte å produsere ei vindmølle som ga 2,4W uten å bruke ei eneste krone.

Studentene ble premiert for innsatsen sin. Gavekort på kafeen på HiN, drikkeflasker, turkopper og sitteunderlag ble lagt på gavebordet. Men den gjeveste premien var tilbudet fra Nordkraft til én student om å bli med opp i toppen av ei av vindmøllene på Nygårdsfjellet. Så nå er det én student som gleder seg stort!

Læringsmålene for prosjektet var som følger:

Studenten skal

  • kjenne til arbeidsmetoder og krav til ikke-tekniske ferdigheter
  • kunne anvende et utvalg sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter
  • kunne anvende enkelte prinsipper for utvikling av produkter/prosesser
  • få en positiv holdning til innovasjon og entreprenørskap
  • forstå betydningen av samarbeid og konfliktløsing i arbeidslivet
  • gjennomføre minst ett tverrfaglig arbeid eller prosjekt som involverer to eller flere forkursfag, gjerne knyttet opp mot bedrift/lokale forhold