Monthly Archives: January 2011

Bistår HiN med utvikling av subsea kurs

I hele høst har 9 bedrifter innen norsk offshoreindustri bistått Høgskolen i Narvik med utvikling av et kurs innen Subsea installasjoner.  

Målet er et 10 studiepoeng kurs bestående av 12 moduler innholdende bl.a.  reservoarteknikk, brønnteknikk, havbunnsutstyr, prosessutstyr, rørledninger og stigerør, drift og vedlikehold, injeksjonssystemer, m.m.  Emnet vil i første omgang bli tilbudt som et valgemne på 5 stp. for studieretningen Industriteknikk fra høsten 2011, men kurset tilpasses allerede nå den nye rammeplanen hvor valgemene skal økes til 10 stp.    På sikt vil dette kurs også bli gjort tilgjengelig som et nettbasert tilbud.

De 9 bedrifter som inngår i samarbeidet er:

  • Acergy Norway AS
  • Det Norske Oljeselskap
  • MainTech AS
  • DOF Subsea AS
  • Technocean AS
  • Grenland Group
  • Akersolutions
  • LOMVI AS
  • Oljedirektoratet

Førstelektor Svein Ove Hareide er koordinator og sekretær for arbeidet, og utviklingen av emnet inngår også i Hareides studiepermisjon.   Første fase i arbeidet er beregnet ferdig i løpet av april måned, hvor en da vil ha ferdig pensumslitteratur på 500-600 sider.   Utviklingsarbeidet har vært spesielt da dette spesialområdet består av få store og skarpt konkurrerende aktører i markedet.   Det finne følgelig lite og vanskelig tilgjengelig litteratur på området, men ved at hver av partene bidrar litt samt at de har åpnet “dører” inn til andre ressursgrupperinger, så har dette utviklingsarbeidet gått rimelig greit.  Utviklingsarbeidet er også finansiert av Nordland Fylkeskommune.

INVITATION to DIM** Technology Workshop

Time: Wednesday Jan 26th 2011, 08:30-17:30
Place: Høgskolen i Narvik, Lodve Langesgt. 2, Norway

Download the program here


This seminar is especially targeted to management, design, development and production
personnel of SME-companies in various branches. But of course all other interested are
welcome!

The contents of this seminar is focused on Digital Product Process (DPP), this time especially
on modern designing tools, robotics and some practical cases in the manufacturing process.
These topics are discussed by experts from participating Universities and research
organizations (see below). For more details, please see the enclosed seminar program.

Besides the presentations and hands-on exercises we look forward to interesting discussions
on related issues with the experts of participating companies as well as the arranging
organizations. This really might be a good possibility for Your Company.

We Welcome You to take part in this interesting event, with many possibilities to benefit
from Nordic co-operation!

Please send your response of participation to your local national contact at
the latest January 21th 2011.

Contact information

:
Finland                                                   Sweden                                                              Norway
Jouko Kärkkäinen                             Henrik Nergård                                               Bjørn Solvang
CENTRIA                                          Luleå University of Technology                     Høgskolen i Narvik
Jouko.Karkkainen@centria.fi             henrik.nergard@ltu.se
                                     bjs@hin.no
+358 40 808 5115                               +46 70 395 9968                                                 +47 769 66 227