Bistår HiN med utvikling av subsea kurs

I hele høst har 9 bedrifter innen norsk offshoreindustri bistått Høgskolen i Narvik med utvikling av et kurs innen Subsea installasjoner.  

Målet er et 10 studiepoeng kurs bestående av 12 moduler innholdende bl.a.  reservoarteknikk, brønnteknikk, havbunnsutstyr, prosessutstyr, rørledninger og stigerør, drift og vedlikehold, injeksjonssystemer, m.m.  Emnet vil i første omgang bli tilbudt som et valgemne på 5 stp. for studieretningen Industriteknikk fra høsten 2011, men kurset tilpasses allerede nå den nye rammeplanen hvor valgemene skal økes til 10 stp.    På sikt vil dette kurs også bli gjort tilgjengelig som et nettbasert tilbud.

De 9 bedrifter som inngår i samarbeidet er:

  • Acergy Norway AS
  • Det Norske Oljeselskap
  • MainTech AS
  • DOF Subsea AS
  • Technocean AS
  • Grenland Group
  • Akersolutions
  • LOMVI AS
  • Oljedirektoratet

Førstelektor Svein Ove Hareide er koordinator og sekretær for arbeidet, og utviklingen av emnet inngår også i Hareides studiepermisjon.   Første fase i arbeidet er beregnet ferdig i løpet av april måned, hvor en da vil ha ferdig pensumslitteratur på 500-600 sider.   Utviklingsarbeidet har vært spesielt da dette spesialområdet består av få store og skarpt konkurrerende aktører i markedet.   Det finne følgelig lite og vanskelig tilgjengelig litteratur på området, men ved at hver av partene bidrar litt samt at de har åpnet “dører” inn til andre ressursgrupperinger, så har dette utviklingsarbeidet gått rimelig greit.  Utviklingsarbeidet er også finansiert av Nordland Fylkeskommune.

Leave a Reply