Monthly Archives: March 2011

Nettstudent innen Industriteknikk

Høsten 2010 startet 27 studenter sitt nettbaserte ingeniørstudie ved Høgskolen i Narvik.   9 av disse hadde valgt studiet Bygg og Industri, hvor de nå er i ferd med å utdanne seg som høgskoleingeniører innen allmenn Bygg eller Industriteknikk.   Studentene følger alle fagene via internett, og kan nå bo på sin hjemplass samtidig som de får sin utdannelse.   2 ganger gjennomføres det samling i Narvik hvor studentene deltar i laboratorieøvelser sammen med de andre studentene.   Dette gir dem anledning til å ha direkte kontakt med sine faglærere samt komme i kontakt med andre studenter, og å føle litt på studentmiljøet i Narvik.

De fleste emner er slik at studentene kan studere når det passer dem best.   Dette gir studentene mulighet til å ha arbeid ved siden av studiet, selv om det er de færreste som makter å ha en full jobb ved siden av studiet.    Nå står snart en ny søknadsfrist for dør.   15 april går fristen ut for de som ønsker å søke for studiestart høsten 2011.    

Næringslivet trenger ingeniører og arbeidsmarkedet er meget godt for nyutdannede ingeniører.   De som søker en spennende utfordring innen et framtidsyrke må derfor handle raskt.  

Les mer om studiet.