Monthly Archives: April 2011

Ny turbinbenk ved Høgskolen i Narvik

Hei! Vi er tre gutter som jobber sammen på hovedoppgaven, vi kaller oss turbogutta! Vi er Johannes Fure Hoff, Daniel Bjørkman og Magnus Fure Kristensen.

Vi skal utarbeide en ny vannturbinlab på HiN. Den forrige turbinen ble ødelagt så vi fikk i oppgave å bestille og montere en turbinbenk. Denne skal inneholde en Pelton-, Francis-, og Kaplanturbin. Disse kan gi energi til en generator.  

Hele benken skal være helt datastyrt fra en PC i labben, denne vil være koblet til internett sammen med flere webkameraer slik at også nettstudenter vil ta nytte av turbinbenken. Vi jobber med å få til at nettstudenter kan styre benken samtidig som de ser video av hva som skjer direkte.

Vi gjør også flere andre ting: Skriver laboppgaver som skal brukes i den nye labben, tegner en 3d-modell av turbinbenken og animerer denne. Vi utarbeider undervisningsmateriell lærere kan bruke for å tilegne seg og studentene litt ekstra kunnskap om vannturbiner(som ikke inngår i pensum).

(link til youtube-film av animasjon: http://www.youtube.com/watch?v=JArn4CDJDrk)

Bilder av 3D modell og ferdig bygget benk

Bli ingeniør innen Industriell Teknologi

Som ingeniør får man brukt sine kreative evner. Ingeniøren er med på å designe framtiden.  Yrket krever ikke at du er fysisk sterk, men at du er kreativ og har et ønske om å skape noe.

Hovedretningene innen bachelor ingeniør er maskin, data, kjemi, bygg, biologi og elektro.  Uansett hvilken linje du velger vil du få en utdanning som gir deg teknisk kompetanse og gode datakunnskaper. Ingeniører designer, konstruerer og planlegger, de kan jobbe med å bygge veier, med bioteknologi eller f.eks. utvikle avanserte dataspill.   Innen Industriell Teknologi og Industriteknikk utvikler du konstruksjoner både for offshore og landbasert industri.

Jobben vil ofte innebære kontakt og samarbeid med mennesker innen felt som administrasjon, kommunikasjon, ledelse, markedsføring og økonomi. IKT vil være et helt sentralt hjelpemiddel i de aller fleste ingeniørjobbene, noe utdannelsen gir en solid forutsetning for.

Er du opptatt av miljø? Da kan du jobbe med fornybare energikilder, renseteknologi i industrien, eller jobbe med finne å fram til gode klimaløsninger.

Behovet for ingeniører i Norge er stort. I 2010 manglet Norge 15.000 ingeniører. Samtidig er industri, næringsliv og offentlig virksomhet i stadig større grad blitt avhengig av personer med solid data- og teknologibakgrunn.  Det er derfor relativt lett å få jobb.

Ingeniøryrket gir mange muligheter både innenlands og utenlands. Mange ingeniører fra Industriell Teknologi jobber med matvarer, i musikkbransjen eller innen helsesektoren, og noen ingeniører jobber også med undervisning, nødhjelp og med forskning og utvikling.

Ingeniøren har store muligheter for å få god lønn, og svært mange stillinger gir mulighet til reiseaktivitet, både innenlands og utenlands.

Du starter med bachelorgrad innen Industriteknikk og fortsetter med en mastergrad innen Industriell Teknologi.  Her ligger framtiden.